« exceptional » traduction en finnois

EN

« exceptional » en finnois

EN exceptional
volume_up
{adjectif}

This is an exceptional situation and thus exceptional responses are required.
Tämä on poikkeuksellinen tilanne, joka edellyttää myös poikkeuksellisia toimia.
This is an exceptional decision in response to exceptional circumstances.
Tämä oli poikkeuksellinen päätös, joka vastaa poikkeuksellisia oloja.
As it happens, this is a particularly exceptional example of a situation not making sense.
Tämä on erityisen poikkeuksellinen esimerkki järjettömästä tilanteesta.
It is an exceptional and temporary measure, but it appears that in Papua New Guinea, they consider it to be a permanent one: otherwise, the investments would not be made.
Se on epätavallinen ja väliaikainen toimenpide, mutta vaikuttaa siltä, että Papua-Uudessa-Guineassa sitä pidetään pysyvänä.
exceptional (aussi: curious, extraordinary, peculiar, quaint)
We regret, however, the adoption of an exceptional amendment on nutrient profiles.
Olemme kuitenkin harmissamme siitä, että tekstiin hyväksyttiin erikoinen ravintosisältöprofiileja koskeva tarkistus.
exceptional
This exceptional case calls for exceptional leadership and exceptional action, going outside the normal channels.
Harvinaislaatuinen tapaus edellyttää harvinaislaatuisia johtajia ja tavanomaiset väylät ylittävää harvinaislaatuista toimintaa.
exceptional
Puheenne oli mielestäni poikkeuksellisen hyvä.

Synonymes anglais de « exceptional »

exceptional
except

Exemples d'usage pour « exceptional » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishFinally, I wish to congratulate the rapporteur on his truly exceptional report.
Lopuksi haluaisin kiittää esittelijää tästä todella erinomaisesta mietinnöstä.
EnglishThe Basques are in an exceptional position compared to most other European peoples.
Useimpiin Euroopan kansoihin verrattuna baskit ovat poikkeuksellisessa tilanteessa.
EnglishWe are living in exceptional times, and they call for exceptional measures.
Elämme poikkeuksellisia aikoja, ja ne edellyttävät poikkeuksellisia toimenpiteitä.
EnglishIn the Commission's view, this derogation should be limited to the exceptional cases.
Komission mielestä tätä poikkeusta olisi käytettävä vain poikkeustapauksissa.
EnglishHow can we maintain a fund to deal with increasingly drastic exceptional situations?
Miten voimme ylläpitää rahastoa, joka käsittelee yhä tuhoisampia poikkeustilanteita?
EnglishI say this openly because it is, in my opinion, a report of truly exceptional quality.
Sanon tämän vilpittömästi, koska mielestäni mietintö on poikkeuksellisen laadukas.
EnglishThe conclusions talk about a timely exit from exceptional support measures.
Päätelmissä puhutaan poikkeuksellisten tukitoimien oikea-aikaisesta lopettamisesta.
EnglishThis presents us all with both an exceptional opportunity and a responsibility.
Tämä on meille kaikille sekä harvinainen mahdollisuus että vastuutehtävä.
EnglishIn this context of exceptional crisis, there was no longer even a market.
Tässä poikkeuksellisessa kriisitilanteessa ei edes enää ollut mitään markkinoita.
EnglishI am pleased that it opposes the introduction of exceptional laws and procedures.
Olen tyytyväinen, että siinä vastustetaan poikkeuslakien ja -menettelyjen käyttöönottoa.
EnglishThat really is exceptional, as this item on the agenda is otherwise much more diverse.
Tämä on todellakin poikkeus, onhan meillä muuten tässä yhteydessä paljon vaihtelua.
EnglishThese exceptional circumstances are fully detailed in the Council decision.
Nämä poikkeukselliset olosuhteet kuvataan yksityiskohtaisesti neuvoston päätöksessä.
EnglishBut I do want to emphasise that these really must be exceptional reasons.
Haluan kuitenkin painottaa, että kyseessä on oltava todella poikkeukselliset syyt.
EnglishMr President, I shall not abuse this exceptional right that you are granting me.
Arvoisa puhemies, en aio väärinkäyttää tätä minulle antamaanne poikkeuksellista oikeutta.
EnglishThis exceptional EC assistance has contributed to preventing a major humanitarian crisis.
Tämä ylimääräinen EY:n apu on auttanut välttämään suuren humanitaarisen kriisin.
EnglishSuch a sentence should therefore only be imposed in exceptional circumstances.
Siksi tällaisia rangaistuksia pitäisi langettaa vain poikkeustapauksissa.
EnglishSo, can a crew shortage be considered to be an exceptional circumstance?
Voidaanko miehistön vajaalukuisuutta siis pitää poikkeuksellisena olosuhteena?
EnglishOnly in exceptional cases can public sector aid be granted to the private sector.
Vain poikkeustapauksissa voidaan julkisen sektorin tukea myöntää yksityiselle sektorille.
EnglishThe Governing Council of the ECB has approved an exceptional derogation from
EKP:n neuvosto on hyväksynyt Kreikan kohdalla erityisen poikkeuksen pitkän
EnglishBut as everyone else has said, it has to be in exceptional circumstances.
Mutta kuten kaikki muut ovat sanoneet, näin voidaan tehdä vain poikkeustapauksissa.