« exhibit » traduction en finnois

EN

« exhibit » en finnois

volume_up
exhibit {substantif}

EN exhibit
volume_up
{substantif}

1. général

exhibit (aussi: display, exhibition, exposition, show)
volume_up
näyttely {substantif}
exhibit (aussi: showpiece)
volume_up
näyttelyesine {substantif}

2. Droit

exhibit
volume_up
todistuskappale {substantif}

Synonymes anglais de « exhibit »

exhibit

Exemples d'usage pour « exhibit » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI notice that MBA students really exhibit the full range of power nonverbals.
Kaupan alan johtamisen opiskeiljoilla on koko voimasuhteiden eleiden kirjo käytössään.
EnglishHowever, both - and here I agree with Mr Mayer - exhibit major shortcomings.
Kummassakin on kuitenkin - siitä olen samaa mieltä kollega Mayerin kanssa - suuria puutteita.
EnglishThe problem is that we exhibit a degree of hypocrisy when some executions are more acceptable than others.
Ongelmana on, että osoittaudumme hieman tekopyhiksi, kun pidämme joitakin teloituksia toisia hyväksyttävämpinä.
EnglishWomen's personal lives are scrutinised and they end up losing out if they exhibit the natural desire to be mothers.
Naisten henkilökohtaista elämää tutkitaan, ja he menettävät mahdollisuutensa, mikäli paljastavat haluavansa tulla äidiksi.
EnglishBut, if you look at this plot, you can see that countries that we think about as very similar actually exhibit very different behavior.
Mutta tässä näkee, että maat joiden ajattelemme olevan hyvin samankaltaisia käyttäytyvät hyvin eri tavoin.
EnglishAnd they also are able to show and to exhibit such a wonderful and complex behavior that can be described just with the term of intelligence.
Ne kykenevät myös näyttämään ja todistamaan niin upeaa ja monimutkaista käytöstä, että sitä voi kuvailla ainoastaan termillä älykkyys.
EnglishOwing to the same forces of globalisation, these goods currently exhibit little upward movement in prices and even suggest a downward trend.
Globalisaation seurauksena näiden tuotteiden hinnat eivät tällä hetkellä juuri nouse vaan on jopa havaittavissa merkkejä niiden laskusta.
EnglishThrough our development banks we support the development of countries that exhibit thoroughly antagonistic trade policies toward the European Union.
Kehityspankkiemme tuella tuemme valtioita, jotka harjoittavat perusteellisen vihamielistä kauppapolitiikkaa Euroopan unionia kohtaan.
EnglishThat is an absolute must, especially in an environmentally sensitive area, and I hope the Commission will exhibit the necessary sensitivity.
Se on ehdottoman välttämätöntä ennen kaikkea ekologisesti herkällä alueella, ja toivon komission osoittavan myös vastaavaa herkkätunteisuutta.
EnglishThis afternoon at the opening of the Airbus photo exhibit we heard of the impressive achievements of 21st century European developmental engineers.
Tänä iltapäivänä Airbus-valokuvanäyttelyn avajaisissa kuulimme 2000-luvun eurooppalaisten kehitysinsinöörien vaikuttavista saavutuksista.
EnglishLastly, which other lobbyists have been allowed to exhibit in the Council of Ministers, and how much does it cost to use Council buildings as a showcase?
Lopuksi tiedustelen, ketkä muut lobbarit ovat saaneet näyttelyluvan neuvoston rakennukseen, ja kuinka paljon neuvoston rakennuksen käyttäminen näyteikkunana maksaa?
EnglishThe occupying coalition troops and the United States sit out their days in their fixed and mobile fortresses, when on the streets they exhibit the same heavy-handed style currently displayed in Iraq.
Miehittäjäliittouman joukot ja Yhdysvallat istuvat päivät pitkät kiinteissä ja liikkuvissa linnoituksissaan ja kaduilla ne toimivat yhtä kovaotteisesti kuin tällä hetkellä Irakissa.