« experiment » traduction en finnois

EN

« experiment » en finnois

volume_up
experiment {substantif}

EN experiment
volume_up
{substantif}

experiment (aussi: foray, go, try)
volume_up
kokeilu {substantif}
The experiment has just begun and our views on the single currency are well known.
Kokeilu on vasta alussa, ja mielipiteemme yhtenäisvaluutasta tunnetaan hyvin.
I hope the experiment being launched here will prove helpful in creating jobs.
Toivon, että täällä käynnistettävä kokeilu johtaa myönteiseen tulokseen työllisyydessä.
Is it indeed this experiment, then, that we should replicate across the Atlantic?
Tämäkö kokeilu meidän nyt olisi toistettava molemmin puolin Atlanttia?
experiment (aussi: exam, examination, proof, test)
volume_up
koe {substantif}
4:33 And what's interesting about this experiment is that it's not an aberration.
4:33 Mielenkiintoista on se, että tämä koe ei ole poikkeus.
I come from the country where this experiment took place.
Olen kotoisin maasta, jossa tämä koe suoritettiin.
One lovely experiment was done by Kurt Gray and Dan Wegner.
Yksi ihana koe oli Kurt Grayn ja Dan Wegnerin tekemä.
experiment (aussi: test)
volume_up
testi {substantif}

Synonymes anglais de « experiment »

experiment

Exemples d'usage pour « experiment » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIn evaluating this experiment, due consideration must be given to these aspects.
Kokeilun arvioinnissa täytyy kiinnittää erityistä huomiota näihin näkökohtiin.
EnglishBut we must careful not to close the door to this new experiment in government.
Meidän on kuitenkin varottava sulkemasta ovia tältä uudelta hallituskokemukselta.
EnglishWe should not conclude that the experiment has failed and that we should move on.
Ei pidä päätellä, että hanke on epäonnistunut ja että meidän on mentävä eteenpäin.
EnglishAre you prepared, in this connection, to give the regions more room to experiment?
Oletteko tässä yhteydessä valmis antamaan alueille enemmän valtuuksia kokeiluihin?
EnglishThis would be an incredibly bold experiment for our institution to undertake.
Siitä muodostuisi toimielimellemme ennennäkemätöntä rohkeutta ilmentävä tapahtuma.
EnglishThis is an initial experiment with a decentralised asylum-related programme.
Onhan kyse hajautetun ohjelman kokeilemisesta ensimmäisen kerran turvapaikka-alalla.
EnglishAnd then we invited people all over the world to build them and experiment with us.
Sitten kutsuimme ihmisiä ympäri maailmaa rakentamaan niitä ja testailemaan kanssamme.
EnglishPublic broadcasters will be able to experiment freely with new projects.
Julkiset yleisradioyhtiöt voivat vapaasti toteuttaa uusia kokeilevia hankkeita.
EnglishWe will therefore have to defer this experiment until the next plenary sitting.
Meidän on näin ollen siirrettävä tätä kokeilua seuraavaan täysistuntoon.
EnglishThe Commission and Commissioner Monti suggest we experiment in this area.
Komissaari Monti esittää meille komission ehdotuksen tähän liittyvistä kokeiluista.
EnglishThe experiment which the AKP Party is conducting is unique and of worldwide significance.
AKP-puolueen toteuttama hanke on ainutlaatuinen ja maailmanlaajuisesti merkittävä.
English1:26 I was fortunate to join NASA and successfully propose an experiment to fly to Venus.
1:26 Onnistuin pääsemään NASAan ja ehdotukseni koelennosta Venukseen hyväksyttiin.
EnglishIt is the Council which established this entire experiment and set a three-year period.
Juuri neuvosto järjesti tämän koko kokeilun ja määräsi sen kolmivuotiseksi.
EnglishI would add reflection - we ought to reflect before every experiment is carried out.
Lisäisin luetteloon harkitsemisen - olisi harkittava ennen jokaisen kokeen toteuttamista.
English12:26 So the final experiment that I want to mention to you is our fairness study.
12:26 Haluan vielä kertoa kokeesta, jossa tutkitaan tasapuolisuutta.
English13:06 So I decided to do the experiment that I would have loved The Economist to do with me.
13:06 Päätin tehdä kokeen, jonka olisin halunnut tehdä The Economistin kanssa.
EnglishHe closes it down for five months to experiment with a full kitchen staff.
Hän sulkee sen viideksi kuukaudeksi kokeillakseen uutta koko keittiöhenkilökunnan kanssa.
EnglishThe experiment nonetheless raises a number of serious ethical questions.
Tapaus herättää joka tapauksessa lukuisia eettisesti vakavia kysymyksiä.
EnglishFortunately, Commissioner Busquin followed President Bush in condemning this experiment.
Onneksi myös komission jäsen Busquin on tuominnut tämän kokeen presidentti Bushin jälkeen.
EnglishAs an experiment, we have forbidden the use of such seed in the Vendée.
Olemme koemielessä kieltäneet näiden siementen käytön Vendéen läänissä.