« expiry » traduction en finnois

EN

« expiry » en finnois

volume_up
expiry {substantif}

EN expiry
volume_up
{substantif}

1. général

expiry (aussi: expiration)
volume_up
umpeutuminen {substantif}
Subject: Cyprus - expiry of the deadline for a political solution to the problem
Aihe: Kyproksen ongelma - poliittisen ratkaisun määräajan umpeutuminen
Any reference to expiry of the common fisheries policy without the addendum is very dangerous.
Kaikki puheet yhteisen kalastuspolitiikan umpeutumisesta ilman kyseistä lisäystä ovat hyvin vaarallisia.
After the expiry of the ECSC Treaty, the only possibility lies in the European Social Fund and in interventions from the Structural Funds.
EHTY:n perustamissopimuksen umpeutumisen jälkeen ainoa mahdollisuus on ollut turvautua Euroopan sosiaalirahastoon ja rakennerahastojen tukitoimiin.
expiry

2. démodé

expiry
volume_up
poismeno {substantif} [dém.]

Synonymes anglais de « expiry »

expiry

Exemples d'usage pour « expiry » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishProgrammed refrigerators will be able to recognise products past their expiry date.
Ohjelmoidut jääkaapit voivat tunnistaa tuotteet, joiden päivämäärä on vanhentunut.
EnglishForecasts and projections can hardly be made before the expiry of the ten-year period.
On vaikea arvioida ja ennustaa tulevia ennen noiden kymmenen vuoden päättymistä.
EnglishThe documents should enter into force in 2007 upon expiry of the second action plan.
Asiakirjojen olisi tultava voimaan vuonna 2007 toisen toimintasuunnitelman päätyttyä.
EnglishFinally, we have the problem of the consequences of the expiry of the ECSC Treaty.
Lopuksi ongelmana on se, mitä seuraa EHTYn perustamissopimuksen voimassaolon päättymisestä.
EnglishSubject: Expiry of the SFOR mandate and the peace process in Bosnia
Aihe: SFOR-joukkojen toimikauden päättyminen ja Bosnian rauhanprosessi
EnglishAn application to renew access rights can be submitted two months prior to the indicated expiry date.
Pääsyoikeuden uusimista voi hakea kaksi kuukautta ennen sen päättymistä.
EnglishWe need expiry clauses and we need to improve codification.
Tarvitsemme vanhentumista koskevia lausekkeita, tarvitsemme entistä parempaa kodifiointia.
EnglishAny reference to expiry of the common fisheries policy without the addendum is very dangerous.
Kaikki puheet yhteisen kalastuspolitiikan umpeutumisesta ilman kyseistä lisäystä ovat hyvin vaarallisia.
EnglishBy means of these amendments we have extended the expiry date and changed the amount of liability for damage.
Niillä olemme pidentäneet määräaikaa ja muuttaneet korvaussummaa.
EnglishIn my report I have reviewed the measures required to accompany the expiry of the ECSC's activities.
Mietinnössäni olen tarkastellut toimenpiteitä, joita on toteutettava EHTY:n toiminnan loppumisen yhteydessä.
English1999 Budget - Expiry of ECSC Treaty - 1999 ECSC Budget (continued)
Talousarvio 1999 - EHTY: n perustamissopimuksen voimassaolon päättyminen -EHTY: n toimintatalousarvio 1999 (jatkoa)
EnglishThis took us past the expiry date and led us to the legal vacuum which I just mentioned.
Tämän takia jouduimme poikkeamaan suunnitellusta aikataulusta ja siksi syntyi tuo juuri mainitsemani oikeudellinen tyhjiö.
English1999 Budget - Expiry of ECSC Treaty - 1999 ECSC Budget
Talousarvio 1999 - EHTY: n perustamissopimuksen voimassaolon päättyminen -EHTY: n toimintatalousarvio 1999
EnglishThe second is the financial consequences of the expiry of the ECSC Treaty in 2002.
Toinen liittyy niihin taloudellisiin seurauksiin, joita aiheutuu EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisestä vuonna 2002.
EnglishAn expiry date would indeed have several positive effects.
EnglishThat is why the Transit Agreement has an expiry date of 2003, which is fast approaching.
Siksi tälle kauttakulkusopimukselle on sovittu päättymispäivä, joka on edessä suhteellisen pian, nimittäin vuoden 2003 lopussa.
EnglishThe economic and social consequences in the event of expiry of the agreement for Community fishermen are sufficiently known.
Sopimuksen päättymisen sosioekonomiset seuraukset yhteisön kalastajille ovat kyllin tunnettuja.
EnglishIn his eminent report, the rapporteur emphatically referred to the expiry date of 31 December 1999.
Esittelijä on osuvassa mietinnössään viitannut voimakkaasti joulukuun 31. päivään 1999, jolloin voimassaoloaika meni umpeen.
EnglishMr President, Mr Giansily's report on the expiry of the ECSC Treaty will feature on the agenda tomorrow.
Arvoisa puhemies, esityslistalla on huomenna herra Giansilyn mietintö EHTY: n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisestä.
EnglishI am in favour of extending the expiry dates for the authorisations. I am in favour of the transitional measures, Mr Jarzembowski.
Hyvä esittelijä Jarzembowski, kannatan toimilupien voimassaoloaikojen pidentämistä ja siirtymätoimia.