« far point » traduction en finnois

EN

« far point » en finnois

volume_up
far point {substantif}

EN far point
volume_up
{substantif}

far point
volume_up
kaukopiste {substantif}

Exemples d'usage pour « far point » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHowever, I fear that it may already be too late as far as this last point is concerned.
Pelkään kuitenkin, että tämän viimeisen kohdan osalta on jo liian myöhäistä.
EnglishI do not believe that the Commission's ideas on this point go far enough.
Tarkoitan, että komission esitykset tässä kohdassa eivät ole riittäviä.
EnglishAs far as the point under discussion is concerned, I have the following proposal to make.
Mitä tulee keskusteltavana olevan aiheen kohtaan, haluan esittää teille seuraavan ehdotuksen.
EnglishOn this point, as far as we know, breaches of the recommendation are quite rare.
Tietääksemme suositusta on rikottu tältä osin melko vähän.
EnglishOur rapporteur does address this point but far too cautiously.
Esittelijämme käsitteli tätä asiaa, mutta aivan liian varovaisesti.
EnglishThe results we have so far seem to point to the conclusion that the Indus script probably does represent language.
Tähänastiset tuloksemme viittaavat päätelmään, että Indus-kirjoitus luultavasti edustaa kieltä.
EnglishI can only note that the discussion on this point is far more heated outside the Committee than it is inside.
Voin vain todeta, että tästä asiasta käydään kiivasta keskustelua komitean ulkopuolella, mutta ei komiteassa.
EnglishOn this point far more must happen, not only fiscally, but also where the portability of pensions is concerned.
Työtä on vielä paljon jäljellä, eikä se koske ainoastaan verotusta, vaan myös mahdollisuutta viedä eläkkeitä.
EnglishBy adopting this report, as far as this particular point is concerned, we might puzzle some people, especially those whom it targets.
Tämän mietinnön hyväksyminen tällaisenaan voi aiheuttaa epätietoisuutta ainakin sen kohderyhmässä.
EnglishSo far, until that point I had been mostly involved or used the language of design for promotional purposes, which was fine with me.
Tähän asti olin ollut lähinnä mukana tai käyttänyt muotoilun kieltä myynnin edistämiseen, mikä sopi minulle.
EnglishAs far as the first point is concerned, Parliament's amendments make clear what is expected of the Commission, and within what time limit.
Ensimmäisen asian osalta parlamentin tarkistuksilla tehdään selväksi, mitä komissiolta odotetaan ja missä ajassa.
EnglishWe are far from reaching that point.
EnglishTo come to your last point, as far as preferences are concerned, whether for social performance or environmental performance, have we any alternative?
Esittäisin vielä yhden kysymyksen etuuksista ja sosiaalisista tai ympäristöalan toimista: onko meillä muita keinoja?
EnglishOn the contrary, the common currency is an important part of the solution, and that is the point as far as a country like Sweden is concerned, too.
Yhteinen valuutta on päinvastoin tärkeä osa tätä ratkaisua, ja tämä on totta myös Ruotsin kaltaisen valtion yhteydessä.
EnglishAs far as my second point is concerned, I believe that we should not be too hasty in legislating on the taxation of kerosene.
Toisen kohdan osalta, josta olen eri mieltä, mielestäni ei pitäisi tehdä liian aikaisin kerosiinin verotusta koskevaa lainsäädännöllistä päätöstä.
EnglishIn summary, the Commission cannot accept Amendments Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 as far as the point of comitology is concerned, 11, 12, 13, 14 and 15.
Yhteenvetona, komissio ei voi hyväksyä tarkistuksia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ja 10, sikäli kuin kyse on komitologiasta, 11, 12, 13, 14 ja 15.
EnglishIt is the highest point so far in the history of a generation which in 1968 embarked upon producing a radical upheaval in society, in Europe and in the world.
Se on tähänastinen kohokohta sen sukupolven historiassa, joka pani vuonna 1968 alulle yhteiskunnan radikaalin muutoksen Euroopassa ja koko maailmassa.
EnglishSo far as this point is concerned, the Czechs have taken upon themselves the obligation to comply with the Copenhagen criterion that there can be no discrimination against minorities.
Tältä osin t?ekkiläiset ovat sitoutuneet täyttämään Kööpenhaminan kriteerit, joiden mukaan vähemmistöjen syrjintä on kielletty.
EnglishIn our opinion, the report does not go far enough regarding another point, namely that relating to individual responsibility which must be granted by Commissioners.
Meidän mielestämme tässä mietinnössä ei mennä riittävän pitkälle eräässä toisessa asiassa, nimittäin henkilökohtaisessa vastuussa, jonka komission jäsenet joutuvat ottamaan.
EnglishIdentifying sensitive areas in the EU and specifically defining the whole Alpine region as a sensitive zone would seem to be far-sighted measures which point the way ahead.
Arkojen alueiden määrittäminen Euroopan unionin alueella ja Alppien määrittäminen kokonaisuudessaan araksi alueeksi ovat minusta kauaskantoisia ja tulevaisuutta ajattelevia päätöksiä.