EN fine
volume_up
{substantif}

fine (aussi: amercement)
volume_up
sakko {substantif}
Often, the fine is so low compared with the profit that it is paid out of the petty cash.
Sakko on usein hyvin alhainen verrattuna käteiskassasta nostettuun hyötyyn.
In some cases, a fine of EUR 5 000 may also be imposed.
Joissakin tapauksissa voidaan myös määrätä 5 000 euron sakko.
The money would have been taken out of football if there had been a heavier fine.
Jalkapalloilulta olisi viety rahaa, jos sakko olisi ollut ankarampi.
fine
volume_up
sakkorangaistus {substantif}
He was fined and had to go through disciplinary action.
Hänelle määrättiin sakkorangaistus, ja hän joutui kurinpitotoimien kohteeksi.

Exemples d'usage pour « fine » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishFine words from our government are all very well, but what we now need is action.
Kaikki hallituksemme hienot sanat ovat mainioita, mutta nyt tarvitaan toimintaa.
EnglishMr President, first of all I should like to thank Mrs Lööw for her fine report.
Arvoisa puhemies, haluan ensimmäiseksi kiittää rouva Lööwiä hyvästä mietinnöstä.
EnglishI sincerely thank the rapporteur for her fine ability to listen and synthesise.
Kiitän esittelijää vilpittömästi hänen kyvystään kuunnella ja yhdistellä asioita.
EnglishIt has led to some fine results, but a little bit more could still be achieved.
Se on johtanut hyviin tuloksiin. Pieni edistys ei ole kuitenkaan koskaan pahasta.
EnglishMr Oostlander is opposed to the Dutch practice of tolerance, and that is fine.
Esittelijä Oostlander vastustaa Alankomaiden sallivaa käytäntöä, ei se mitään.
EnglishWe do not need any more fine words or proud declarations. Action is what we need.
Emme tarvitse enempiä kauniita sanoja tai ylpeitä julistuksia vaan toimintaa.
EnglishThat is fine, and I accept that, as I also accept them as very good colleagues.
Tämä on hienoa ja hyväksyttävää, ja hyväksyn heidät oikein hyvinä kollegoina.
EnglishOur citizens will not be satisfied with symbols and fine declarations alone.
Kansalaisia ei voida tyydyttää ainoastaan symboleilla ja kauniilla selityksillä.
English, Madam President, I wish to begin by thanking the rapporteur for a fine report.
Arvoisa puhemies, haluaisin aloittaa onnittelemalla esittelijää hyvästä mietinnöstä.
EnglishThat is fine, but I should not then be blamed at some future date for not working.
Mutta sitten ei pidä syyttää minua joskus myöhemmin, että minä en tee työtäni.
EnglishThe recommendation for second reading, as presented to plenary, is a fine document.
Täysistunnon käsiteltävänä oleva suositus toiseen käsittelyyn on mainio asiakirja.
EnglishPerhaps unlike my colleagues, however, I personally think that it is just fine.
Kenties kollegoistani poiketen olen sitä mieltä, että tämä asia on kunnossa.
EnglishSuch people must not get off with a fine - prison sentences are called for here.
Asianomaisia ei pidä päästää sakoilla; kyseinen toiminta vaatii vankeusrangaistuksen.
EnglishThe difficult part is and has always been to translate the fine words into action.
Vaikeutena on nyt ja on aina ollut kauniiden sanojen muuttaminen toiminnaksi.
EnglishThose are fine words, but where are the resources and where is the debt relief?
Nämä ovat kauniita sanoja, mutta missä ovat resurssit ja missä on velkojen huojennus?
EnglishWe have lost a great and fine figure in this venture we are all involved in.
Yhteisen seikkailumme merkittävä ja miellyttävä hahmo on poistunut keskuudestamme.
English(NL) First of all, I would like to thank Baroness Ludford for this fine report.
(NL) Ihan ensimmäiseksi haluaisin kiittää Sarah Ludfordia tästä hienosta mietinnöstä.
EnglishIf the majority wants to tackle this issue from that perspective, that is fine.
Jos enemmistö haluaa käsitellä tätä kysymystä siitä näkökulmasta, se sopii.
EnglishYou see, Mr President-in-Office, passing fine resolutions is no use at all.
Arvoisa puheenjohtaja, hienojen päätöslauselmien antamisesta ei ole mitään hyötyä.
EnglishEurope's Constitution bears fine signatures of presidents and prime ministers.
Presidenttimme ja pääministerimme ovat allekirjoittaneet EU:n perustuslain.