« focal » traduction en finnois

EN

« focal » en finnois

EN focal
volume_up
{adjectif}

focal (aussi: essential, median, salient, middle)
Knowledge is the focal point and driver of any model of competition.
Tieto on keskeinen seikka ja kaikkien kilpailumallien liikkeellepaneva voima.
Was this really the focal point of the agenda or was it only mentioned in passing.
Oliko niillä todellakin keskeinen merkitys asialistalla vai mainitsitteko niistä vain ohimennen.
The Lebanon is a focal point from which we can operate and through which we can operate.
Libanon on keskeinen piste, josta käsin voimme toimia ja jonka kautta voimme toimia.
focal
There is also a clear need for a political focal point around which there could be a European political sphere.
Lisäksi tarvitaan selvästikin poliittinen polttopiste, jonka ympärille eurooppalainen poliittinen kenttä voi rakentua.
focal

Exemples d'usage pour « focal » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe Danube region is an important focal point for EU cohesion policy programmes.
Tonavan alue on EU:n koheesiopolitiikan ohjelmien kannalta tärkeä keskuspiste.
EnglishOne of the focal points of the Commission's work will be asylum and immigration.
Eräs komission työn painopiste on turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka.
EnglishIt will be one of the focal points, one of the priorities of our Presidency.
Se on yksi polttopisteistä, yksi puheenjohtajakautemme ensisijaisista tavoitteista.
EnglishParticularly in recent years, the labour market has been a focal point of EU regulation.
Työmarkkinat ovat erityisesti viime vuosina joutuneet EU: n sääntelyn kohteeksi.
EnglishCitizens have been the focal point, the target, of this initiative from the very outset.
Kansalaiset ovat olleet tämän aloitteen keskiössä ja kohteena heti alusta alkaen.
EnglishThe first of two focal points is energy efficiency: a great opportunity.
Ensimmäinen kahdesta keskeisestä seikasta on energiatehokkuus: loistava tilaisuus.
EnglishI think that we have been very successful and that that is a focal point of this budget.
Mielestäni olemme onnistuneet sen laatimisessa hyvin, ja se on tämän budjetin ydin.
EnglishThis will attract citizens' attention and provide an effective focal point.
Tällä tavoin vahvistetaan poliitikkojen kiinnostusta ja tarjotaan tehokas tarkastelupiste.
EnglishFurther strengthening of democracy must remain an important focal point.
Demokratian vahvistamisen vaatimuksesta on yhä pidettävä tiukasti kiinni.
EnglishAs has been said, the repairs clause was a focal point in the discussion.
Kuten edellinen puhuja sanoi, todella monet asiat ovat keskittyneet korjauslausekkeeseen.
EnglishI see the emphasis as being on three focal points, which I would like to single out.
Odotan tältä osin kolmea painopistettä, joihin haluaisin puuttua.
EnglishIn the meantime, the stabilisation and association process remains the Union's focal point in the area.
Siihen asti unioni keskittyy edelleen alueen vakautus- ja assosiaatioprosessiin.
EnglishThis should also be the focal point of the European contribution.
Siksi eurooppalaisessa tuessa täytyy keskittyä ennen kaikkea tähän.
EnglishOther amendments have been tabled, but I wanted to set out the focal points of our approach.
Käsiteltäväksi on jätetty muitakin tarkistuksia, mutta halusin tuoda esille kantamme pääpiirteet.
EnglishThe European Union decides on new focal areas in its budget.
Euroopan unioni päättää uusista keskeisistä aloista talousarviossaan.
EnglishThis is one of the Commission's focal points because, as already mentioned, it is a crucial matter.
Tämä on yksi komission keskeisistä kohdista, koska kuten on jo mainittu, se on ratkaiseva asia.
EnglishThis is so impressive," just because of this focal point, this huge light source in the middle.
Tämä on todella vaikuttavaa", juuri tämän keskikohdan takia, tämä valtava valonlähde tässä keskellä.
EnglishI believe, Mr President, that we can make progress on the focal points that you have mapped out.
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, luulen, että voimme päästä eteenpäin nimeämillänne painopistealueilla.
EnglishIts focal point will, without doubt, be economic governance.
Pääpaino siinä on epäilemättä talouden ohjausjärjestelmässä.
EnglishI would ask for this to be made a new focal point.
Pyytäisin, että tästä asiasta tehtäisiin unionin uusi painopistealue.