« to force back » traduction en finnois

EN

« to force back » en finnois

EN to force back
volume_up
{verbe}

to force back (aussi: to engulf, to ingest, to swallow)

Traductions similaires pour « to force back » en finnois

force substantif
to force verbe
back substantif
back adjectif
back adverbe
Finnish
to back verbe

Exemples d'usage pour « to force back » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishNor is OLAF a way of setting up an EU police force by the back door.
OLAFia ei käytetä myöskään hyväksi minkään EU-poliisin luomisessa takaoven kautta.
EnglishIt is just not an option to force goods or passengers back onto the railways.
Tavaroita ja matkustajia ei voida pakottaa takaisin rautateille.
EnglishWe would have imposed sanctions on them to force them to take back their nationals.
Olisimme asettaneet niille pakotteita, koska ne olisivat joutuneet ottamaan kansalaisensa takaisin.
EnglishThis initiative is of the highest importance, given that the code currently in force dates back to 1992.
Tämä ehdotus on erittäin tärkeä, koska voimassa oleva tullikoodeksi on laadittu vuonna 1992.
EnglishIt's almost as if there was one beautiful kind of super-force, back at the beginning of time.
EnglishOnly here could we want to systematically force people back to the ballot box when the result of a vote is not the desired outcome.
Vain täällä halutaan kansat pakottaa uudelleen vaaliuurnille, kun äänestystulos ei ole sopiva.
EnglishA 1% limit would force us to cut back on our political objectives and would force us to re-assess commitments already made.
Asettaessamme rajan yhteen prosenttiin meidän olisi pakko tinkiä poliittisista tavoitteistamme ja arvioida uudelleen jo tehtyjä sitoumuksia.
EnglishOtherwise we face the risk that public opinion in such countries will force their governments back into protectionism and nationalism.
Muuten on olemassa se vaara, että kyseisten maiden yleinen mielipide pakottaa hallitukset palaamaan protektionismiin ja nationalismiin.
EnglishAnd as soon as this ceases to be the case and that there is no, if I may say so, State authority in command of a police force, you come back to the problem of sanctions.
Koska näin ei ole ja koska ei ole niin sanoakseni valtiovaltaa, jolla olisi oikeutta puuttua asiaan, törmätään jälleen rangaistusten ongelmaan.
EnglishIf we vote in favour of this unwarranted abolition of the protection clauses, we shall foster reticence towards the Union and force people back on to street blockades.
Jos hyväksymme tämän suojalausekkeen epäoikeudenmukaisen poistamisen, lisäämme närkästystä unionia kohtaan ja ajamme kansalaiset taas kadulle barrikadeille.
EnglishTo carry out this kind of mission, there has to be a military force to back up the civilian force.
Tällaisten tehtävien varmistamiseksi sotilasjoukot ja siviilijoukot olisi yhdistettävä, koska pelkät siviilijoukot eivät varmasti yksinään pysty toteuttamaan tällaisia toimia.
EnglishThe intention of my Amendment No 54 was to make it compulsory for vehicles type-approved after the date of the directive's entry into force to be taken back free of charge.
Tarkistukseni 54 tavoitteena oli tehdä sellaisten ajoneuvojen takaisinotto pakolliseksi, jotka on tyyppihyväksytty direktiivin määräysten voimaantulopäivämäärän jälkeen.
EnglishWe also suggested that the date on which the new directive comes into force should be put back by two years, because the timetable envisaged by the Commission is totally unrealistic.
Tämän lisäksi olemme ehdottaneet uuden direktiivin voimaantulon lykkäämistä kahdella vuodella, sillä komission tavoitteeksi asettama ajankohta on täysin epärealistinen.
EnglishIf you accidentally deleted the recovery key from your Microsoft account online and want to save it again, you need to force Windows to back up the recovery key automatically.
Jos olet poistanut palautusavaimen vahingossa Microsoft-tilistäsi verkossa ja haluat tallentaa sen uudelleen, sinun on pakotettava Windows varmuuskopioimaan palautusavain automaattisesti.