« formidable » traduction en finnois

EN

« formidable » en finnois

EN formidable
volume_up
{adjectif}

formidable (aussi: colossal, enormous, epidemic, fabulous)
India has a formidable economic potential, as it looks set to emulate China’s economic growth.
Intiassa on valtava taloudellinen potentiaali, ja se vaikuttaa olevan valmis seuraamaan Kiinan talouskasvua.
The challenge is truly formidable: it is a matter of building a genuinely political Europe, a genuine people’s Europe.
Haaste on todella valtava: on rakennettava aidosti poliittinen Eurooppa, todellinen kansalaisten Eurooppa.
There are, and this is a formidable source of cultural wealth, many nations which participate in the European Union, and many national cultures.
On vain Euroopan unioniin kuuluvia kansakuntia ja kansallisia kulttuureita, ja tämä on valtava rikkaus.
formidable (aussi: awesome, devastating, glorious, grand)
There is some basis for this, because we have a formidable advantage.
Meillä nimittäin on kuitenkin mahtava etu.
We in Europe face the formidable challenge of investing as much as possible as quickly as possible in these new high-speed broadband networks.
Meillä on Euroopassa edessämme mahtava haaste, joka koskee mahdollisimman suuria ja mahdollisimman nopeita investointeja uusiin huippunopeisiin laajakaistaverkkoihin.
You now face a formidable task, Commissioner, and one that will severely test your diplomatic and consensus-building skills, as well as those of others.
Arvoisa komission jäsen, teillä on nyt mahtava tehtävä, joka varmasti koettelee vakavasti diplomaattisia ja neuvottelutaitojanne, kuten muidenkin taitoja.
formidable (aussi: awesome, awful, daunting, dreaded)
It is a formidable problem, not just in this connection, as well we know.
Tiedämme, että ongelma on pelottava eikä koske ainoastaan tätä asiakokonaisuutta.
Irak on pelottava vihollinen.
The Iraqi army is merely a shadow of its former self, and is formidable only in the hallucinations of the American President.
Irakin armeija on vain varjo entisestään ja pelottava vain Yhdysvaltain presidentin harhakuvitelmissa.
formidable (aussi: awesome, devastating, effective, forceful)

Synonymes anglais de « formidable »

formidable

Exemples d'usage pour « formidable » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishYou succeeded in the formidable task of enabling your country to join the euro.
Olette selviytynyt loistavasti haasteesta, joka koski maanne kytkemistä euroon.
EnglishThe economic challenges are formidable but the potential rewards are great.
Taloudelliset haasteet ovat valtavat, mutta myös mahdolliset hyödyt ovat suuret.
EnglishThe Amsterdam Treaty and the Cologne Declaration represent a formidable challenge.
Amsterdamin sopimus ja Kölnin julkilausuma merkitsevät suunnatonta haastetta.
EnglishFew people believed ten years ago that the euro would be such a formidable success.
Harvat uskoivat kymmenen vuotta sitten, että euro olisi näin upea menestys.
EnglishI believe the customs system faces formidable challenges in the coming years.
Uskon, että tullijärjestelmällä on tulevina vuosina merkittäviä ja valtavia haasteita.
EnglishMilosevic bears a formidable responsibility for the persecution of the Kosovo Albanians.
Milosevicilla on hirvittävä vastuu Kosovon albaaneihin kohdistuvasta vainoamisesta.
EnglishI am confident that we will succeed and overcome the formidable challenges.
Luotan siihen, että onnistumme ja selviämme näistä valtavista haasteista.
EnglishYou cannot imagine how formidable you are as the Parliament of Europe.
Ette voi kuvitella, miten vaikuttavia te olette, te, Euroopan parlamentti.
EnglishThe reality is that it is a complex issue with formidable challenges.
Todellisuudessa rokottaminen on monimutkainen kysymys ja tuo mukanaan valtavia haasteita.
EnglishThis is a formidable document that should commend itself to the people of Europe.
Perustuslakiehdotus on loistava asiakirja, johon Euroopan unionin kansalaisten pitäisi olla tyytyväisiä.
EnglishIt is this gentleman who has the formidable task of carrying out this semantic classification.
Tämän herrasmiehen tehtävä on huolehtia semanttisesta luokittelusta.
EnglishAt second reading some formidable obstacles remained to be cleared.
Toisessa käsittelyssä joitakin valtavia esteitä jäi selvittämättä.
EnglishAny minor progress in the framework of the WTO continues to come up against formidable financial interests.
WTO:ssa saavutettu pienikin edistys törmää aina valtaviin taloudellisiin etuihin.
EnglishIt is a chapter that will begin with the creation of DG XXIV and the arrival of the formidable Mrs Bonino.
Se alkaa pääosasto XXIV: n perustamisesta ja loistavan rouva Boninon mukaantulosta.
EnglishIn fact, every option has inherent and formidable drawbacks.
Itse asiassa jokaiseen vaihtoehtoon liittyy merkittäviä haittapuolia.
English. - (DE) Climate change is a serious issue and presents mankind with a formidable challenge.
kirjallinen. - (DE) Ilmastonmuutos on vakava asia, ja ihmiskunnalle loistava mahdollisuus.
EnglishHe would therefore combine very different responsibilities, leading to a formidable mix of styles.
Hänellä olisi näin useita hyvin erilaisia tehtäviä, joissa kussakin vaaditaan erilaista otetta.
EnglishRaised ozone concentrations constitute a formidable health risk.
Ilman otsonipitoisuuden nousu aiheuttaa laajoja terveysriskejä.
EnglishWe face truly formidable challenges over the next few weeks and months in FYROM.
Meillä on tulevina viikkoina ja kuukausina edessämme suuri haaste entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa.
EnglishThe pharmaceutical industry can make a formidable contribution to this.
Tässä lääketeollisuus voi olla suurenmoisena apuna.