« gate » traduction en finnois

EN

« gate » en finnois

volume_up
gate {substantif}

EN gate
volume_up
{substantif}

1. général

gate (aussi: entrance, entry, port, portal)
volume_up
portti {substantif}
Now, people could rightly say that the Brandenburg Gate had become the gate of freedom.
Nyt ihmiset pystyvät todella sanomaan, että Brandenburgin portista on tullut vapauden portti.
The closed Brandenburg Gate stood as a symbol of separation.
Suljettu Brandenburgin portti oli erottamisen symboli.
In this situation, the Brandenburg Gate in November 1989 bore witness to the fact that people were shaking off and destroying the yoke of oppression.
Silloin Brandenburgin portti todisti marraskuussa 1989, miten ihmiset heittivät sorron ikeen hartioiltaan ja tuhosivat sen.
gate
volume_up
veräjä {substantif}
gate
volume_up
patoluukku {substantif}

2. Informatique

gate
volume_up
veräjä {substantif}

3. Électronique

gate
volume_up
hila {substantif}

Synonymes anglais de « gate »

gate
English

Exemples d'usage pour « gate » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThere will soon be a toll gate where the Home of the High Kings once stood.
Siellä, missä sijaitsi muinoin kuninkaiden koti, on kohta tiemaksun keräyspaikka.
EnglishThe Americans, like ourselves, are suffering an explosion in farm gate prices.
Tuottajahintojen räjähdysmäinen kasvu koskettaa meidän lisäksemme myös yhdysvaltalaisia.
EnglishOn 22 December 2007, I helped to chop down the border gate on the Slovak-Hungarian border.
Autoin 22. joulukuuta 2007 kaatamaan rajaportin Slovakian ja Unkarin rajalla.
EnglishWholesome raw ingredients from the farm gate are the basis of good-quality safe food.
Terveelliset raa'at ainekset suoraan maatilalta ovat hyvälaatuisen turvallisen ravinnon perusta.
EnglishThe total value of the poppy crop at the farm gate in Afghanistan is estimated at EUR 700 million.
Afganistanin koko oopiumisadon tuottajahinta-arvon arvioidaan olevan 700 miljoonaa euroa.
EnglishThe beef industry in the United Kingdom is currently experiencing a fall in farm-gate prices.
Yhdistyneessä kuningaskunnassa naudanliha-ala kärsii parhaillaan tuottajahintojen romahduksesta.
EnglishSo any form of permanent operating gate to fishers is a non-starter.
Näin ollen kaikenlaiset kalastajien toiminnan takaavat pysyvät ratkaisut on tuomittu epäonnistumaan.
EnglishAnd there, perhaps, we have a very narrow gate to get through.
Tässä meillä saattaa olla hyvin hankala tilanne selvitettävänämme.
EnglishMr Buttiglione’s decision opened the gate to more changes.
Rocco Buttiglionen päätös teki tietä muillekin muutoksille.
EnglishIt is taxation of this kind which multiplies the increase in farm gate prices by a factor of 3, 4 or 5.
Tuotantohintojen nousun kertautuminen kolmella, neljällä tai viidellä johtuu nimenomaan verotuksesta.
EnglishYou see, if a passenger is denied boarding or a flight is cancelled, we want the compensation to be paid at the gate.
Jos lennollepääsy evätään tai lento peruutetaan, haluamme, että korvaus maksetaan portilla.
EnglishWe recall the anthem being played at the Brandenburg Gate.
EnglishThere are many ways to integrate, and language and the promotion of it are the gate that leads to all of them.
Kotouttamiseen on monia tapoja, ja kieli ja sen edistäminen antavat mahdollisuuden hyödyntää niitä kaikkia.
EnglishThe Libyan gate mainly affects Malta and Italy.
Libyan reitti vaikuttaa pääasiassa Maltaan ja Italiaan.
English. - Madam President, whilst food prices are undoubtedly rising, the situation at the farm gate is very different.
EFD-ryhmän puolesta. - (EN) Arvoisa puhemies, elintarvikkeiden hinnat epäilemättä nousevat, mutta tilojen tilanne on hyvin erilainen.
EnglishOn your way to the airport, if you pick up your boarding pass, it can tell you that your flight is delayed, that the gate has changed, etc.
Matkalla lentokentälle, jos ottaa esiin tarkistuskortin, se voi kertoa lennon viivästyneen, että porttia on vaihdettu, ja niin edelleen.
EnglishDecoupling is the start of a wider debate on farm-gate prices – it applies to milk just as it applies to tobacco and cotton.
Tuen irrottaminen tuotannosta on osa laajempaa keskustelua tilahinnoista (farm-gate prices) – se koskee maitoa aivan yhtä lailla kuin tupakkaa ja puuvillaa.
English   Mr President, Commissioner, on the motorway between Istanbul and Sofia, there is a border post or toll-gate called Kapitan Andreevo.
   Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Istanbulin ja Sofian välisellä moottoritiellä on Kapitan Andreevo -niminen raja-asema tai tulliasema.
Englishconsumer prices are nearly five to ten times farm gate prices and, despite the reduction in inflation, consumer prices remain very high;
kuluttajahinnat ovat lähes 5-10-kertaiset tuottajahintoihin verrattuna ja kuluttajahinnat pysyvät hyvin korkeina inflaation alenemisesta huolimatta;
EnglishIt moved exactly 20 yards, Madam President - from where I stand to where you are - and we all disembarked and went in the gate.
Linja-auto liikkui melkein 20 metriä, arvoisa puhemies - tästä, missä minä seison, sinne, missä te olette - ja me kaikki poistuimme autosta ja menimme portille.