« grotesque » traduction en finnois

EN

« grotesque » en finnois

EN grotesque
volume_up
{adjectif}

grotesque (aussi: antic)
This revealed a grotesque set-up in terms of its lack of legal legitimacy.
Näin kävi toteen irvokas asetelma, joka on vailla lainmukaisuutta.
That statement, which is just as grotesque as the first example, must be condemned just as vigorously.
Tämä lausuma, joka on aivan yhtä irvokas kuin ensimmäinen esimerkki, on tuomittava yhtä ponnekkaasti.
This seems to me to be a grotesque situation and quite simply should not be tolerated by the European Union.
Tämä on minusta irvokas tilanne, jollaista Euroopan unionin ei yksinkertaisesti pitäisi sallia.
grotesque (aussi: monstrous)
It is a grotesque idea, however, that an individual colleague of mine or a major firm within my industry should be able in some way to obstruct all development.
On kuitenkin groteski ajatus, että joku kollegani tai jokin alani suuri yritys voisi estää kaiken kehityksen.
If the European Union approves cosmetic improvements like this, it loses all credibility and the whole of the rest of the negotiating process becomes a grotesque farce.
Jos Euroopan unioni hyväksyy tämän kaltaiset kosmeettiset parannukset, se menettää kaiken uskottavuutensa ja koko jäljellä olevasta neuvotteluprosessista tulee groteski farssi.
Madam President, I believe that the amendment is grotesque.
Arvoisa puhemies, minusta tämä tarkistus on järkyttävä.
What is happening at the present time in the dispute over place-name signs in Carinthia is grotesque.
Kärntenissä parhaillaan käynnissä oleva kiista paikannimikylteistä on järkyttävä.
grotesque (aussi: abominable, dreaded, gory, grisly)
grotesque (aussi: crass, egregious, gross)
The notion that we could obtain some form of slave labour from these countries is a grotesque accusation which definitely must be rejected.
Käsitys, jonka mukaan voisimme saada näistä maista jonkinlaista orjatyövoimaa, on törkeä syytös, joka on todellakin torjuttava.

Synonymes anglais de « grotesque »

grotesque

Exemples d'usage pour « grotesque » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAllow me finally to draw attention to the grotesque way in which resources are distributed.
Haluan lopuksi kiinnittää huomiota siihen törkeään tapaan, jolla varoja jaetaan.
EnglishIt is with the European Council and its grotesque failure of political leadership.
Se koskee Eurooppa-neuvostoa ja sen järkyttävää epäonnistumista poliittisessa johtajuudessa.
EnglishThose are just a few examples among many equally grotesque proposals.
Tässä oli vain joitakin esimerkkejä monista yhtä groteskeista ehdotuksista.
EnglishIt is a grotesque, tragic and dramatic form of human irresponsibility.
Tämä kuvastaa irvokkaalla, murheellisella ja järkyttävällä tavalla ihmisen vastuuttomuutta.
EnglishThis barbarous and, at the same time, grotesque regime must be contained.
Tätä sivistymätöntä ja samalla groteskia hallintoa on hillittävä.
EnglishEven some of the payments that appear to be correct are actually supporting grotesque projects.
Jopa osalla niistä maksuista, jotka näyttäisivät olevan virheettömiä, tuetaan irvokkaita hankkeita.
EnglishAll of this would be odious, were it not so grotesque.
Kaikki tämä olisi hyvin vastenmielistä, ellei se olisi niin irvokasta.
EnglishSimply to discuss this issue from one month or one week to the next, however, seems almost grotesque.
Tuntuu kuitenkin lähes irvokkaalta vain keskustella tästä asiasta kuukaudesta ja viikosta toiseen.
EnglishSome of you have talked about grotesque governments that do not respond to the reality of the country.
Jotkut teistä ovat puhuneet groteskeista hallituksista, jotka eivät reagoi maassa vallitsevaan todellisuuteen.
EnglishIf the agreement were enforced, it would furthermore create a situation verging on the grotesque.
Jos tämä sopimus pantaisiin täytäntöön, se aiheuttaisi sitä paitsi tilanteen, jota voitaisiin luonnehtia naurettavaksi.
EnglishI find it rather grotesque that we should now be asking these same governors to investigate their own misdemeanours.
Minusta on hieman naurettavaa, jos kehotamme näitä käskynhaltijoita tutkimaan nyt omia rikkomuksiaan.
EnglishThat is seen in the immoral salaries that some of them are getting and the grotesque bonuses they are also getting.
Tämä käy ilmi moraalittoman suurista palkoista ja pöyristyttävistä bonuksista, joita joillekin maksetaan.
EnglishIt is grotesque: every private company, even small private companies, think European nowadays.
Sehän on irvokasta: kaikki yksityiset yritykset, jopa pienet yksityiset yrityksetkin, ajattelevat nykyään Euroopan laajuisesti.
EnglishIt is actually grotesque that export subsidies are paid when horses, cows and sheep have to be sent out of the EU.
Onhan irvokasta, että hevosten, lehmien ja lampaiden lähettämisestä EU:n ulkopuolelle maksetaan vientitukea.
EnglishMadam President, I am a bit surprised at the qualifications of my amendment as 'grotesque' and 'unacceptable'.
(EN) Arvoisa puhemies, olen hieman yllättynyt, että tarkistustani pidetään järkyttävänä ja mahdottomana hyväksyä.
EnglishThe most grotesque distortions gain currency: Brussels is supposedly home to an immense, Kafkaesque bureaucracy.
Mitä irvokkaimmat vääristyneet mielikuvat leviävät: Brysselin oletetaan olevan valtavan kafkamaisen byrokratian tyyssija.
EnglishWe all know that the common agricultural policy, as it stands, is grotesque and is very detrimental to the developing countries.
Me kaikki tiedämme, että nykyisellään yhteinen maatalouspolitiikka on irvokasta ja varsin vahingollista kehitysmaille.
EnglishThis is a truly grotesque undertaking.
EnglishI believe that the fact that someone here in Parliament who supports Serbia has condemned the EULEX mission is simply grotesque.
Minun mielestäni on yksinkertaisesti irvokasta, että täällä parlamentissa Serbiaa tukevat ovat tuominneet EULEX-operaation.
EnglishIt is grotesque that we only give them a pittance, when we richly reward our own sugar producers and sugar industry.
On älytöntä, että maksamme niille mitättömiä summia samalla kun tuemme avokätisesti omia sokerintuottajiamme ja omaa sokeriteollisuuttamme.