« to grow up » traduction en finnois

EN

« to grow up » en finnois

EN to grow up
volume_up
{verbe}

to grow up
I hope that we can all grow up quickly and bring a little more dignity and integrity to our role as co-legislator.
Toivoisin, että voisimme kaikki pian aikuistua ja asennoitua hieman arvokkaammin ja vilpittömämmin lainsäätäjän rooliimme.

Traductions similaires pour « to grow up » en finnois

to grow verbe
up adjectif
up adverbe
up préposition
Finnish

Exemples d'usage pour « to grow up » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWell it's time to grow up, to be wiser, to be calmer, to be more considered.
No, nyt on aika kasvaa isoksi, viisaammaksi, tyynemmäksi, harkitsevaisemmaksi.
EnglishSo my big dream is to become an aircraft engineer and pilot when I grow up.
Suuri unelmani on tulla lentokonemekaanikoksi ja lentäjäksi, kun kasvan isoksi.
EnglishBy this I mean the right of every child to grow up in an intact environment.
Tarkoitan tällä jokaisen lapsen oikeutta saada kasvaa puhtaassa ympäristössä.
EnglishChildren who grow up in families where little is done about culture have difficulties.
Sellaisilla lapsilla, joiden kotona harrastetaan vähän kulttuuria, on vaikeuksia.
EnglishGreat academic institutions grow from the bottom up, not from the top down.
Suuret akateemiset instituutiot kasvavat alhaalta ylös eivätkä ylhäältä alas.
EnglishA Capital of Culture is hardly likely to grow up around a lorry terminal.
Sellainen kulttuuripääkaupunki tuskin syntyy kuorma-autoterminaalin ympärille.
EnglishThey also have the right to grow up to become healthy adults, both in body and soul.
Myös heillä on oikeus kehittyä ja tulla terveiksi aikuisiksi niin sielultaan kuin ruumiiltaan.
EnglishWhen we see how European children grow up, we have to think about these African children.
Kun seuraamme eurooppalaislasten kasvamista, meidän on ajateltava näitä afrikkalaislapsia.
EnglishIn my opinion, the parents of tomorrow need to grow up with children to be able to appreciate them.
Mielestäni tulevien vanhempien on kasvettava lasten kanssa voidakseen arvostaa näitä.
EnglishThis one falls into the second category and it will grow up as a beautiful baby, you will see.
Jälkimmäinen koskee tätä sopimusta, ja huomaatte vielä, että sopimuksesta kasvaa kaunis lapsi.
EnglishIn fact, parents cannot always bear to see their children grow up.
Itse asiassa vanhemmat eivät aina kestä nähdä lastensa kasvavan.
EnglishChildren need to grow up in a safe environment for which parents have the primary responsibility.
Lasten on saatava kasvaa turvallisessa ympäristössä, josta ensisijainen vastuu on vanhemmilla.
EnglishDrinking wine, and drinking sensibly, is something that we learn in the family context as we grow up.
Alkoholin kulutuksen, kuten sen kohtuullisen käytönkin, opettaminen tapahtuu perheen sisällä.
EnglishAnd then, as you grow up, the cortex develops, and inhibits these latent sexual urges towards your mother.
Lapsen kasvaessa aivokuori kehittyy ja estää nämä äitiin kohdistuvat piilevät seksihalut.
EnglishThe problem is to remain an artist as we grow up.'
Ongelma onkin siinä, kuinka pysymme taiteilijoina kasvaessamme aikuisiksi."
EnglishThis is a dream for those children who grow up in institutions.
Tämä on unelma niille lapsille, jotka kasvavat laitoksissa.
EnglishRoma children who grow up in poverty lack the opportunities given freely to the majority.
Köyhyydessä kasvaneet romanilapset jäävät niiden oikeuksien ulkopuolelle, jotka annetaan valtaväestölle ilmaiseksi.
EnglishI would stress that ports grow up in a particular culture and are characterised by this.
Haluan painottaa sitä, että satamat ovat syntyneet erityisen kulttuurin aikana, joka on myös lyönyt leimansa niihin.
EnglishA new area is the right to grow up in a non-polluted environment, the environmental rights of the child.
Uusi aihealue on oikeus kasvaa saasteettomassa ympäristössä eli lapsen ympäristöön liittyvät oikeudet.
EnglishWe can really ensure that children grow up in a calm environment.