« I have just returned » traduction en finnois

EN

« I have just returned » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « I have just returned » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « I have just returned » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI have just returned from Macedonia and Kosovo and should like to address three points.
Olen juuri palannut Makedoniasta ja Kosovosta, ja haluan käsitellä kolmea seikkaa.
EnglishI have just returned from India, from visiting the Dalai Lama in Dharamsala.
Olen juuri palannut Intiasta vierailtuani Dalai Laman luona Dharamsalassa.
English   Mr President, I have just returned from a private visit to Zimbabwe.
   Arvoisa puhemies, olen juuri palannut Zimbabwesta henkilökohtaiselta vierailulta.
EnglishI have just returned from a visit to Kosovo by the Committee on Budgetary Control.
Palasin juuri talousarvion valvontavaliokunnan Kosovon vierailulta.
EnglishThere was similar silence yesterday in Yokohama, from where I have just returned.
Hiljaista oli myös eilen Jokohamassa, mistä olen juuri palannut.
EnglishI have just returned from Washington as an ad hoc member of the US delegation.
Olen juuri palannut Washingtonista, missä olin Yhdysvaltojen valtuuskunnan tilapäisenä jäsenenä.
EnglishMadam President, I have just returned from Helmand and Kandahar.
(EN) Arvoisa puhemies, olen juuri palannut Helmandista ja Kandaharista.
EnglishI have just returned from a trip to South America as part of an official delegation.
Olen juuri palannut Etelä-Amerikasta, jossa osallistuin virallisen valtuuskunnan tekemään vierailuun.
EnglishI have just returned from Iraq and I can bear witness to that fact.
Tulen Irakista ja voin antaa siitä ensi käden tietoa.
English(FR) Mr President, I would simply like to add that I have just returned from a four-day visit to Poland.
(FR) Arvoisa puhemies, haluaisin vain lisätä, että olen juuri palannut neljän päivän vierailulta Puolaan.
EnglishI have just returned from that country and the issue of violence against women is very high on the agenda.
Olen juuri palannut tuosta maasta ja naisiin kohdistuvalla väkivallalla on hyvin korkea sija asialistalla.
EnglishI have just returned from Brazil, and in a meat factory I searched everywhere for a warning sign about anything.
Palasin juuri Brasiliasta, missä etsin eräällä lihatehtaalla kaikkialta varoituskylttejä mistä tahansa.
EnglishI have just returned from Sri Lanka and Indonesia.
EnglishI have just returned from Washington where I had good discussions with everybody there in the Obama administration.
Olen juuri palannut Washingtonista, jossa kävin hyviä keskusteluita kaikkien Obaman hallintoon kuuluvien kanssa.
EnglishI have just returned from a visit to this island which has already entered into several cooperation agreements with the European Union.
Vierailin juuri tuolla saarella, joka on jo solminut useita yhteistyösopimuksia Euroopan unionin kanssa.
EnglishI have just returned from the World Social Forum in Porto Alegre, Brazil.
Olen juuri palannut Brasilian Porto Alegressa pidetystä Maailman sosiaalifoorumista, jossa kuuntelin myös afrikkalaisten mielipiteitä.
EnglishI have just returned and I should have liked to deliver a report on events there and the various meetings I had.
Olen juuri palannut sieltä, ja olisin halunnut tehdä selkoa tapahtumista sekä niistä lukuisista tapaamisista, joita minulla oli siellä.
EnglishI have just returned home from China, and let me tell you all that the Chinese are very concerned about the future of Europe.
Olen juuri palannut kotiin Kiinasta ja haluan kertoa teille, että kiinalaiset ovat erittäin huolestuneita Euroopan tulevaisuudesta.
EnglishI have just returned from Geneva where, along with the Parliament delegation, I attended the 58th meeting of the UN Human Rights Committee.
Olen vasta palannut Genevestä, jossa osallistuin parlamentin valtuuskunnan kanssa YK:n ihmisoikeustoimikunnan 58. istuntoon.
EnglishI have just returned from a visit to Syria and Lebanon and I welcome the fact that the President of the Commission is there at the moment.
Palasin juuri vierailulta Syyriaan ja Libanoniin ja pidän myönteisenä, että komission puheenjohtaja on tällä hetkellä siellä.

Autres mots

English
  • I have just returned