« I have many » traduction en finnois

EN

« I have many » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « I have many » employé en contexte.

Traductions similaires pour « I have many » en finnois

I pronom
to have verbe
many pronom

Exemples d'usage pour « I have many » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishNonetheless, I have many happy memories of working with you during that period.
Minulla on kuitenkin monia iloisia muistoja yhteistyöstä kanssanne tuolta ajalta.
EnglishI have many reasons for saying this, but time allows me to mention just one today.
Minulla on monia syitä sanoa näin, mutta ajanpuutteen vuoksi mainitsen tänään vain yhden.
EnglishMr President, you and I have many happy encounters here on the floor.
Arvoisa puhemies, teillä ja minulla on ollut täällä monia iloisia kohtaamisia.
EnglishI have many reservations about the UNHCR's overall credibility.
Minulla on monia epäilyksiä YK:n ihmisoikeusneuvoston yleisestä uskottavuudesta.
EnglishI have many more reservations however about international rail passenger services.
Suhtaudun kuitenkin huomattavasti varauksellisemmin kansainvälisten henkilöliikennepalvelujen vapauttamiseen.
EnglishI have many more examples, but have been allocated just one minute to save small businesses.
Esimerkkejä olisi paljon enemmänkin, mutta olen saanut vain yhden minuutin pienyritysten pelastamiseen.
EnglishI have many doubts because even the journalists have doubts.
Minulla on monia epäilyjä, koska jopa toimittajilla on epäilyjä.
EnglishI have many questions, but I will put four of them to you.
Mielessäni on monia kysymyksiä, mutta esitän teille niistä neljä.
English. - Mr President, I have many things to say about the rights of the child.
IND/DEM-ryhmän puolesta. - (EN) Arvoisa puhemies, minulla on paljon sanottavaa lapsen oikeuksista.
EnglishI have many Nigerians living in London, my constituency.
Vaalipiirissäni Lontoossa asuu lukuisia nigerialaisia.
EnglishI have many doubts as to the conclusions of the report.
Mietinnön johtopäätökset askarruttavat minua kovasti.
EnglishI have brought in a piece of this iron curtain to Parliament - as I have many other times.
Olen tuonut mukanani palan tätä rautaesirippua tänne parlamenttiin - kuten olen tehnyt jo niin monta kertaa aikaisemminkin.
EnglishHowever, I have many reservations.
Minulla on kuitenkin tähän lähestymistapaan monia varauksia.
EnglishI have many questions here, but not this one.
Minulla on täällä monta kysymystä, mutta ei tätä.
EnglishUnfortunately, however, I have many concerns relating to implementation of the Charter for Small Enterprises.
Olen kuitenkin valitettavasti huolissani useista seikoista, jotka liittyvät pienyrityksiä koskevan peruskirjan täytäntöönpanoon.
EnglishNaturally there are, and I have many.
EnglishIndeed, I have many friends of Bangladeshi origin in London and I follow the political situation there very closely.
Minulla on useita bangladeshilaista alkuperää olevia ystäviä Lontoossa, ja seuraan maan poliittista tilannetta hyvin tiiviisti.
EnglishI have many obligations to fulfil.
EnglishI decided to vote in favour of this reform although I have many reservations about the effect of some of the recommendations.
(EN) Päätin äänestää tämän uudistuksen puolesta, vaikka minulla on monia varauksia joidenkin suositusten vaikutuksia kohtaan.
EnglishI have many other questions but I know we are tight on time so, if the Commissioner could answer that one, I would be happy.
Minulla on useita muitakin kysymyksiä, mutta tiedän, että meillä on vain vähän aikaan, joten olisin tyytyväinen, jos komission jäsen voisi vastata tähän.

Autres mots

English
  • I have many