« I have never heard » traduction en finnois

EN

« I have never heard » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « I have never heard » employé en contexte.

Traductions similaires pour « I have never heard » en finnois

I pronom
to have verbe
never adverbe
to hear verbe

Exemples d'usage pour « I have never heard » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI have never heard such feeble excuses in all my life; it is time to get this done.
En ole eläessäni kuullut yhtä heikkoja perusteluja. Nyt on korkea aika hoitaa asia kuntoon.
EnglishI have never heard the European Union described as a country before.
En ole koskaan aiemmin kuullut Euroopan unionia kuvailtavan valtioksi.
EnglishYet as someone who follows the country closely, it is a complaint I have never heard.
Kyseistä maata läheltä seuranneena en ole kuitenkaan missään vaiheessa kuullut tällaisia syytteitä.
EnglishI have to say, as usual, that I have never heard so much nonsense talked in my life as I have today.
Minun on sanottava, kuten tavallista, etten ole eläissäni kuullut niin paljon hölynpölyä kuin tänään.
EnglishI have never heard such perversion of the truth in my life as what he just said in this House.
En ole eläessäni kuullut vastaavankaltaista totuuden vääristelyä kuin mitä hän juuri täällä parlamentissa sanoi.
EnglishI have never heard of these lawsuits or claims.
En ole koskaan kuullut näistä oikeudenkäynneistä tai syytteistä.
EnglishI have never heard so much nonsense in my life.
En ole eläessäni kuullut näin paljon hölynpölyä.
EnglishWell, I have never heard such dogmatism in my life!
EnglishI have never heard the Chinese say that they want to help Africans or to foster development in Africa.
En ole ikinä kuullut kiinalaisten sanovan, että he haluavat auttaa afrikkalaisia tai että he haluavat edistää Afrikan kehitystä.
EnglishMr President, quite frankly, I have never heard more rubbish in my life than has been spoken about this report.
(EN) Arvoisa puhemies, en suoraan sanoen koskaan elämäni aikana ole kuullut enempää pötyä, kuin mitä tästä mietinnöstä on puhuttu.
EnglishI have never heard of people voting on an amendment and then saying: it is the initial paragraph we are voting on.
En ole vielä koskaan nähnyt, että täällä äänestetään tarkistuksesta ja sitten sanotaan, että me äänestämme alkuperäisestä kohdasta.
EnglishI have never heard a member of a government reflect on that.
He jopa kertoivat, mitä halusivat tällä saavutettavan, nimittäin unionille lisää valtaa sosiaaliasioissa. En ole koskaan kuullut yhdenkään hallituksen jäsenen pohtivan tätä.
EnglishWhat astonishes me is that politicians like opinion polls, and I have never heard of anyone who would shy away from quoting a good one.
Minua hämmästyttää se, että poliitikot pitävät mielipidekyselyistä, enkä ole kuullut kenenkään koskaan välttelevän sellaisen mainitsemista.
EnglishI have never heard the Commission complain about the fact that the national action plans devote too little attention to this issue.
En ole vielä koskaan kuullut komission moittivan, että kansallisissa toimintasuunnitelmissa kiinnitettäisiin liian vähän huomiota näihin ongelmiin.
EnglishI think – and I have never heard anybody suggest otherwise – that British airmanship is the best in the world, even the Americans concede that.
Pidän brittiläistä lentäjäkuntaa maailman parhaana, enkä ole koskaan kuullut kenenkään väittävän muuta; jopa amerikkalaiset tunnustavat tämän.
EnglishI have never heard her group condemn the execution of people in places like Cuba, or even in China, where it is a common occurrence, unfortunately.
En ole milloinkaan kuullut hänen ryhmänsä tuomitsevan ihmisten teloittamista Kuuban tai edes Kiinan kaltaisissa paikoissa, joissa se on valitettavan yleistä.
EnglishI have never heard any head of state or any representative of an international organisation maintain that what they were doing was contrary to the UN Charter.
En ole koskaan kuullut kenenkään valtion päämiehen tai kansainvälisen järjestön edustajan toteavan, että toimet olisivat ristiriidassa YK:n peruskirjan kanssa.
EnglishHe said in his speech 'I have never heard a speech of such distorted self-indulgent drivel than that which Mr Kerr give a short while ago.'
Hän sanoi puheenvuorossaan " En ole koskaan kuullut puheenvuoroa, joka olisi täynnä niin vääristynyttä omahyväistä hölynpölyä kuin herra Kerrin hetki sitten käyttämä puheenvuoro" .
EnglishWell, tonight I think I have sat through another episode of it because I have never heard so much disinformation coming across on the question of duty-free.
Tänään olen luullakseni kuunnellut jälleen jakson tästä ohjelmasta, sillä en ole koskaan kuullut välitettävän näin paljon väärää tietoa verovapaan myynnin aiheesta.
EnglishI have participated in negotiations as a minister and as a Commissioner, but, ladies and gentlemen, I have never heard a good argument in favour of the current situation.
Olen osallistunut neuvotteluihin ministerinä sekä komission jäsenenä, hyvät ystävät, mutta koskaan en ole kuullut hyvää perustelua nykyisen tilanteen puolustukseksi.

Autres mots

English
  • I have never heard