« I have no idea » traduction en finnois

EN

« I have no idea » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « I have no idea » employé en contexte.

Traductions similaires pour « I have no idea » en finnois

I pronom
to have verbe
No substantif
Finnish
no
no interjection
Finnish
no.
Finnish
idea substantif

Exemples d'usage pour « I have no idea » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWhere he had learned to do that out in the bush I have no idea, but he could do it.
Miten hän oli oppinut sen erämaassa, jäi hämärän peittoon, mutta hän osasi homman.
EnglishIf, though, we are going to think about what to do about him, then I have an idea.
Jos kuitenkin mietimme, mitä teemme hänen kanssaan, minulla on ajatus.
EnglishThe proposal has not been withdrawn, and I have no idea whence you have that information.
Ehdotusta ei ole peruutettu. En tiedä, mistä olette saaneet tällaisen tiedon.
EnglishOnce again, if this is not a clear answer, I have no idea what is.
Jos tämä ei ole selkeä vastaus, en taaskaan tiedä, mikä on selkeä vastaus.
EnglishI did not look, and I have no idea where my card has got to.
En seurannut tilannetta eikä minulla ole aavistustakaan, minne korttini on jäänyt.
EnglishI have no idea what funds will be allocated, any more than you do.
En tiedä, mitä nämä rahastot ovat, kuten ette sitä paitsi tiedä tekään.
EnglishFrankly I have no idea what inspired those accusations, insinuations and associations of ideas.
En todellakaan tiedä, mikä on aikaansaanut nämä syytteet, ilkeät vihjailut ja ajatusyhtymät.
EnglishWell, I have an idea: I think that it is trying to kid everyone.
Minulla on ajatus. Luulen, että se yrittää pitää kaikkia pilkkanaan.
EnglishI ought to explain that I have no idea what was happening at the time.
Minulla ei sitten ole mitään käsitystä sen ajan tapahtumista.
English6:26 I have no idea what will happen next with Twitter.
6:26 Minulla ei ole hajuakaan siitä, mitä Twitterille seuraavaksi tapahtuu.
EnglishI have no idea how I am going to fill the seven minutes allotted to me.
Enpä tiedä, miten käyttäisin koko seitsemänminuuttiseni!
EnglishI have no idea how the Council is able to determine where cutbacks can be made as early as July.
En voi ymmärtää, kuinka neuvoston on mahdollista määritellä jo heinäkuussa, mitä voidaan leikata.
EnglishI have no idea what you and your colleagues are planning, Mr Perry.
Minulla ei ole aavistustakaan, mitä te hyvä parlamentin jäsen Perry ja kolleganne olette suunnitelleet.
EnglishI have no idea what the efficacy of these cures is.
Minulla ei ole aavistustakaan, mikä näiden hoitokeinojen tehokkuus on.
EnglishAs usual, I have no idea what you are talking about.
Kuten tavallista, minulla ei ole aavistustakaan, mistä puhutte.
EnglishThe unions are striking, and I have no idea why.
Ammattiliitot lakkoilevat, eikä minulla ole aavistustakaan, miksi.
EnglishI have no idea why the Council is against them.
EnglishI have no idea what he had in mind there.
Minulla ei ole aavistustakaan, mitä hän sillä tarkoitti.
EnglishI have no idea how he can justify that attitude.
En tiedä, miten tällainen asenne on määriteltävä.
EnglishI have no idea how this slipped into the text.

Autres mots

English
  • I have no idea