« I have not been » traduction en finnois

EN

« I have not been » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « I have not been » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « I have not been » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishOne thing, for sure, is that I have not been short of advice, for which I thank you.
Ainakin on varmaa, että olen saanut riittävästi neuvoja, ja kiitän teitä niistä.
EnglishSo far, I have not been terribly encouraged by the stance adopted by the Commission.
Tähän mennessä en ole suhtautunut kovinkaan toiveikkaasti komission asenteeseen.
EnglishAnd, as Parliament knows, I have not been backward when it comes to enforcement.
Kuten parlamentti tietää, en ole laiskotellut voimaansaattamisen yhteydessä.
EnglishI have already been called a Eurorealist for taking that stance, despite my optimism.
Huolimatta optimismistani minua kutsutaan jo asenteeni johdosta eurorealistiksi.
EnglishIt is, however, clear from the report that I have not been influenced by this factor.
Mietinnöstä käy kuitenkin ilmi, että se ei ole vaikuttanut minuun mitenkään.
EnglishOn the whole, when I have not been at that altitude, I have been in this Chamber.
Silloin kun en ole ollut lentokoneessa, olen ollut täällä parlamentissa.
EnglishI have just been talking to an expert on internal security from Europol.
Puhuin juuri Europolia edustavan sisäisen turvallisuuden asiantuntijan kanssa.
EnglishI have recently been to Romania and visited some of the institutions we have discussed.
Kävin äskettäin Romaniassa ja vierailin joissakin asianomaisissa laitoksissa.
EnglishI have just been informed that in the original text Mr Gallagher's name was mentioned.
Sain juuri tiedon, että Callagherin nimi mainitaan alkuperäisessä tekstissä.
EnglishI have always been in favour of an economy in the service of man and not vice versa.
Olen aina kannattanut sitä, että talous palvelee ihmistä enkä päinvastoin.
EnglishI have often been asked what we Hungarians bring with us into the European Union.
Minulta on usein kysytty, mitä unkarilaiset tuovat Euroopan unioniin.
EnglishI have always been strongly committed to the development of the European Union.
Olen aina ollut voimakkaasti sitoutunut Euroopan unionin kehitykseen.
EnglishI have just been reading an answer from my fellow commissioner, Mr Figel.
Olen juuri lukenut kollegani komission jäsen Figelin esittämän vastauksen.
EnglishAnd of course I have not been able to ask another question for February.
Eikä minulla tietenkään ollut mahdollisuutta esittää toista kysymystä nyt helmikuussa.
EnglishThis is something that both Commissioner Verheugen and I have already been involved in.
Tähän toimintaan olemme jo komission jäsenen Verheugenin kanssa molemmat osallistuneet.
EnglishI have still been unable to establish the fate of my interpreter and driver from Banda Aceh.
En ole vieläkään saanut selville tulkkini ja kuljettajani kohtaloa Banda Acehissa.
EnglishAs you know, I have always been an enthusiastic supporter of interparliamentary exchanges.
Kuten tiedätte, olen aina kannattanut innokkaasti parlamenttien välistä keskustelua.
EnglishI have not been able to satisfy the constituents concerned; not at least until now.
En ole kyennyt - ainakaan tähän asti - täyttämään kyseisten vaalipiirini ihmisten toiveita.
EnglishI have just been talking to the Dutch Minister for European Affairs.
Keskustelin juuri Alankomaiden Eurooppa-asioista vastaavan ministerin kanssa.
EnglishI have not been authorised to do this, but I am the coordinator of the PPE Group.
Minulla ei ole siihen valtuuksia, mutta olen PPE:n koordinaattori.

Autres mots

English
  • I have not been