« I have not had » traduction en finnois

EN

« I have not had » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « I have not had » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « I have not had » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI have also had an opportunity to discuss the issue in the various committees.
Minulla on myös ollut mahdollisuus keskustella tästä asiasta eri valiokunnissa.
EnglishDuring the course of this debate, I have sometimes had a quite different impression.
Tämän keskustelun kuluessa olen toisinaan saanut aivan toisenlaisen vaikutelman.
EnglishI have already had an opportunity to discuss this proposal here in Parliament.
Minulla oli jo tilaisuus keskustella tästä ehdotuksesta täällä parlamentissa.
EnglishI have not had any response concerning this matter nor have I seen any such list.
En ole saanut vastausta tähän kysymykseen enkä myöskään ole nähnyt tällaista luetteloa.
EnglishI have always had strong support in Parliament and I hope this will continue.
Olen aina saanut voimakasta tukea parlamentissa, ja toivon, että näin on jatkossakin.
EnglishI have never had any difficulty in getting any information about the project at any time.
Minulla ei ole missään vaiheessa ollut mitään vaikeuksia saada tietoja hankkeesta.
EnglishI have not had time to read the rest, but I will hold him to his word.
En voinut vielä lukea kirjeestä muuta ja aion pitää kiinni hänen lupauksestaan.
EnglishAlso, I have not had a chance to speak to my good friend Mr Westendorp.
Minulla ei myöskään ole ollut tilaisuutta puhua hyvän ystäväni Westendorpin kanssa.
EnglishI have always had great respect, both political and personal, for you.
Olen aina kunnioittanut teitä suuresti sekä poliittisesti että henkilökohtaisesti.
EnglishI have just had a good discussion about this with Commissioner Verheugen.
Kävin tästä juuri hyvän keskustelun komission jäsenen Verheugenin kanssa.
EnglishAs I have already had occasion to say, the Commission has no wish to pull all the strings.
Kuten totesin jo aiemmin, komissio ei ole halukas pitämään kaikkia lankoja käsissään.
EnglishThis issue is another about which I have already had the opportunity to speak to you here.
Tämä on toinen kysymys, josta minulla on jo ollut tilaisuus puhua täällä.
EnglishIn this battle, I have always had the confidence of Parliament, and it was vital.
Euroopan parlamentti on koko ajan luottanut minuun tässä taistelussa, ja se on ollut elintärkeää.
EnglishI have always had a particular interest in it and I still do today.
Aihe on aina kiinnostanut ja kiinnostaa minua edelleen aivan erityisesti.
EnglishUnlike you, I have not had the benefit of seeing the allegations.
Toisin kuin teillä, minulla ei ole ollut tilaisuutta nähdä syytöksiä.
EnglishI have furthermore had a table drawn up showing the situation as it stands today, country by country.
Olen sitä paitsi teettänyt taulukon, josta näkyy nykyinen tilanne maittain.
EnglishMr Martin, I think I have already had an opportunity to provide a clear answer to this question.
   . Jäsen Martin, olen mielestäni jo saanut tilaisuuden vastata kysymykseen selvästi.
EnglishI have not had an answer to this question from the Commissioner.
En saanut arvoisalta komission jäseneltä vastausta tähän kysymykseen.
EnglishI have also had the opportunity to work on the regulation itself.
Minulla on myös ollut tilaisuus tehdä työtä itse asetuksen puolesta.
EnglishMr Leterme, I have always had a great deal of respect for you.
Arvoisa pääministeri Yves Leterme, olen aina arvostanut teitä suuresti.

Autres mots

English
  • I have not had