« I have nothing » traduction en finnois

EN

« I have nothing » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « I have nothing » employé en contexte.

Traductions similaires pour « I have nothing » en finnois

I pronom
to have verbe
nothing pronom

Exemples d'usage pour « I have nothing » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI have nothing further to add, because that covers a great many issues.
Minulla ei ole mitään lisättävää, koska nämä toimet kattavat hyvin monia asioita.
EnglishI have nothing to add, in this speech, to Mr Poettering’s description of him.
Minulla ei ole mitään lisättävää jäsen Poetteringin kuvaukseen hänestä.
EnglishI have nothing against major events, but I am totally opposed to lying.
Minulla ei ole mitään suuria tapahtumia vastaan, mutta valehtelua vastustan jyrkästi.
EnglishThank you, Mr President, even though I have nothing to say thank you for.
Arvoisa puhemies, kiitos; vaikka eihän minulla ole mitään, mistä kiittää.
EnglishI have nothing to say.
Muilta osin panen merkille kommenttinne, mutta minulla ei ole siihen mitään sanottavaa.
EnglishMr President, I have nothing to say about the Minutes, I am perfectly happy with them.
Arvoisa puhemies, asiani ei koske pöytäkirjaa, olen tyytyväinen siihen.
EnglishI have nothing against you arguing that the content of my amendments is wrong.
Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että väitätte, että tarkistusehdotusteni sisältö on väärä.
EnglishI have nothing against our friends and neighbours in Bulgaria and Romania.
Minulla ei ole mitään bulgarialaisia ja romanialaisia ystäviämme ja naapureitamme vastaan.
EnglishMr President, I have nothing much to add to what I said at the start of the debate.
Arvoisa puhemies, minulla ei ole paljonkaan lisättävää siihen, mitä sanoin keskustelun alussa.
EnglishI have nothing against hairdressers, but why should we subsidise them?
Minulla ei ole mitään kampaajia vastaan, mutta miksi heidän toimintaansa pitäisi tukea?
EnglishMr President, I have nothing to add to what I have already said.
. (ES) Arvoisa puhemies, minulla ei ole enää mitään lisättävää aiempiin sanoihini.
EnglishMr Bowis has already described the situation in Uzbekistan, and I have nothing to add.
Kollegani Bowis on jo kuvaillut Uzbekistanin tilannetta, eikä minulla ole mitään lisättävää.
EnglishIn this respect, I have nothing to add to what Claudia Roth has said.
Minulla ei ole mitään lisättävää siihen, mistä Claudia Roth tässä yhteydessä huomautti.
EnglishMoreover, I have nothing to add to what Mr Gil-Robles GilDelgado said yesterday.
Muutoinkaan minulla ei ole mitään lisättävää siihen, mitä puhemies Gil-Robles eilen ilmoitti teille.
EnglishI have nothing against this as such, since the legal content of the text has been much improved.
En vastusta tätä sinällään. Tekstiä on parannettu oikeudelliselta kannalta.
EnglishOn the Georgian elections, I have nothing to add to what my colleagues have already said.
Georgian vaaleista minulla ei ole mitään lisättävää siihen, mitä kollegani ovat jo sanoneet.
EnglishI have nothing to add to the content and I have therefore not tabled any amendments.
Minulla ei ole sen sisältöön mitään lisättävää, enkä ole sen vuoksi esittänyt mitään tarkistuksia.
EnglishUnfortunately I have nothing to add to what I said before.
Valitettavasti minulla ei ole mitään lisättävää siihen, mitä sanoin aikaisemmin.
EnglishOnce again, I have nothing against extending the period of reflection.
Totean vielä kerran, ettei minulla ole mitään sitä vastaan, että harkinta-aikaa pidennetään.
EnglishI have nothing against consultation, but what will you do about the legislation on chemicals?
Minulla ei ole mitään kuulemista vastaan, mutta mitä aiotte tehdä kemikaalilainsäädännölle?

Autres mots

English
  • I have nothing