« I have noticed » traduction en finnois

EN

« I have noticed » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « I have noticed » employé en contexte.

Traductions similaires pour « I have noticed » en finnois

I pronom
to have verbe
to notice verbe

Exemples d'usage pour « I have noticed » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI have noticed that the indignation of some Members of this House is selective.
Olen pannut merkille, että joidenkin parlamentin jäsenten suuttumus on valikoivaa.
EnglishMoreover, I have noticed that some people speak louder because they are weaker!
Olen myös huomannut, että jotkut puhuvat suurempaan ääneen, koska he ovat heikompia!
EnglishLet us now deal with some rather more serious matters that I have noticed.
Siirtykäämme seuraavaksi hieman vakavampiin aiheisiin, jotka olen pannut merkille.
EnglishIt is precisely this involvement that I have noticed among grassroots support.
Olen pannut merkille tällaisen sitoumuksen kansalaisten antamassa tuessa.
EnglishI have noticed that they are working hard to qualify as full members of the EU.
Olen pannut merkille, että he tekevät kovasti töitä saavuttaakseen EU: n täysjäsenyyden.
EnglishMadam President, I have noticed that there are not just a few minor linguistic errors.
Arvoisa puhemies, totesin, että nämä eivät ole vain pieniä kielivirheitä.
EnglishI have noticed that it has not only been expanded in terms of scope, it has also been simplified.
Asetuksen soveltamisalan laajentamisen lisäksi asetusta on yksinkertaistettu.
EnglishIs it available, because I have noticed that many MEPs have not seen this text?
Onko se saatavilla, sillä olen huomannut, että hyvin monet kollegamme eivät ole nähneet tätä tekstiä.
EnglishBut it is worth fighting and so far I have noticed that everyone is ready to do just that.
Maksaa vaivan taistella sen puolesta ja tähän asti olen huomannut, että jokainen on valmis siihen.
EnglishOn two visits I have noticed that a huge commitment is being made to represent Europe well.
Huomasin kahden vierailun aikana, että siellä yritetään valtavan sitoutuneesti edustaa Eurooppaa hyvin.
EnglishI have noticed that many people have similar problems.
Olen ymmärtänyt, että monilla muillakin on tämäntyyppisiä ongelmia.
EnglishI have noticed one thing and that is that more than half of the debate was devoted to internal Italian politics.
Panin merkille yhden asian: yli puolet keskustelusta omistettiin Italian sisäpolitiikalle.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I have noticed that the images for the votes have changed.
(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, olen huomannut, että äänestyksiä vastaavat kuvat ovat vaihtuneet.
EnglishI have noticed that each time the minority exercises a right, the Rules of Procedure are changed.
Olen huomannut, että joka kerta, kun vähemmistö ryhtyy käyttämään jotakin oikeuttaan, työjärjestystä muutetaan.
EnglishThat goes without saying but I have noticed that there are far more boys asking us for information than girls.
Tämä on kyllä itsestään selvää, mutta huomaan, että pojat pyytävät tyttöjä enemmän tietoja asiasta.
EnglishI have noticed that Mr Gemelli, the Chairman of the Committee on Petitions, was scheduled to speak on the last report.
Huomasin, että vetoomusvaliokunnan puheenjohtajan Gemellin oli aikomus puhua viimeisimmästä.
EnglishI have noticed the Council's absence with regard to the national management declarations.
Olen pannut merkille neuvoston poissaolon keskustelusta, jossa käsitellään hallinnointia koskevia kansallisia ilmoituksia.
EnglishOn a slightly different note, I have noticed that the Green Paper is littered with a great many questions.
Hieman toiseen sävyyn toteaisin panneeni merkille, että vihreä kirja on pilattu liian monilla kysymyksillä.
English(NL) I have noticed that recent events have initially borne out what I predicted on 15 March and 3 May.
(NL) Olen huomannut, että viime aikoina on alkanut toteutua se, mitä ennustin 15. maaliskuuta ja 3. toukokuuta.
EnglishI have noticed over the last few years that this arrangement does not work entirely satisfactorily.
Se oli molempien toimielintemme välinen sopimus. Olen todennut jo parin vuoden ajan, että menettely ei toimi kovin hyvin.

Autres mots

English
  • I have noticed