« I have promised » traduction en finnois

EN

« I have promised » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « I have promised » employé en contexte.

Traductions similaires pour « I have promised » en finnois

I pronom
to have verbe
to promise verbe

Exemples d'usage pour « I have promised » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI have promised the Commission's support for this mediation, whether politically or financially.
Olen luvannut komission tukevan tätä sovittelua tarpeen mukaan poliittisesti tai taloudellisesti.
EnglishI have promised, Mr President, to keep Parliament regularly informed about the progress of our deliberations.
Arvoisa puhemies, olen luvannut tiedottaa parlamentille säännöllisesti neuvottelujemme edistymisestä.
EnglishI have promised Parliament that the Commission will bring forward a formal legislative proposal on a financial tax.
Olen luvannut parlamentille, että komissio esittää virallisen lainsäädäntöehdotuksen rahoitusverosta.
EnglishI will go further in the written answer which I have promised in order to set things out more objectively and precisely.
Aion kuitenkin käsitellä asiaa hieman perusteellisemmin teille lupaamassani kirjallisessa vastauksessa ja sanoa asiat vieläkin puolueettomammin ja tarkemmin.
EnglishI will verify this point and, if you wish, I will give you a written answer at the same time as the one I have promised to Mr MacCormick.
Tarkistan kohdan, jonka otitte esille, ja jos teille sopii, annan samalla kirjallisesti vastauksen kysymykseenne, kuten lupasin vastata jäsen MacCormickillekin.
EnglishI will end this speech in the same way I have promised to every time I speak in this House: – ‘I therefore maintain that prostitution must be abolished’.
Päätän puheeni samalla tavalla kuin olen luvannut tehdä joka kerta puhuessani parlamentissa: – "muuten olen sitä mieltä, että prostituutio on hävitettävä".
EnglishI have promised the Commission that after the June Summit I will address what our next steps should be – if you wish, the second phase of Plan D.
Olen luvannut komissiolle, että kesäkuun huippukokouksen jälkeen alan pohtia, mitä olisi tehtävä seuraavaksi – toisin sanoen mikä olisi K-suunnitelman seuraava vaihe.

Autres mots

English
  • I have promised