« I have read » traduction en finnois

EN

« I have read » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « I have read » employé en contexte.

Traductions similaires pour « I have read » en finnois

I pronom
to have verbe
to read verbe

Exemples d'usage pour « I have read » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI have read through the motion for a resolution on the rule of law in Russia.
Olen lukenut läpi oikeusvaltiota Venäjällä koskevan päätöslauselmaehdotuksen.
EnglishOn a personal level, I hold you in high esteem and I have read all your books.
Henkilökohtaisesti arvostan teitä suuresti ja olen lukenut kaikki kirjanne.
EnglishI have read several previous reports containing interesting suggestions.
Luin useita aikaisempia mietintöjä, jotka sisälsivät mielenkiintoisia ehdotuksia.
EnglishNow that I have read out that text, I would like to move on to my own comments.
Nyt kun olen lukenut tekstin teille, haluaisin siirtyä omaan puheeseeni.
EnglishThis report is one of the most interesting documents I have read for a long time.
Tämä mietintö on yksi kiinnostavimmista asiakirjoista, joita olen pitkään aikaan lukenut.
EnglishMr President, I have read the motion for a resolution on the Slovak Republic with interest.
Arvoisa puhemies, luin kiinnostuneena Slovakiaa koskevan päätöslauselmaesityksen.
EnglishI have read the same article in the Lancet as Mrs McAvan and Mr Schlyter.
Olen lukenut saman artikkelin The Lancet -lehdestä kuin jäsen McAvan ja jäsen Schlyter.
EnglishI have read a few documents written by Mr Kinnock and we have every confidence in them.
Olen lukenut muutamia Kinnockin asiakirjoja, ja niihin luotamme täysin.
EnglishCommissioner, I have read your written reply and I heard what you have said.
Komissaari, olen lukenut kirjallisen vastauksenne ja kuuntelin, mitä teillä oli sanottavana.
English   – Mr President, I have read the report and listened to Mr Solana carefully.
   – Arvoisa puhemies, olen lukenut mietinnön ja kuunnellut korkeaa edustajaa Solanaa tarkasti.
EnglishCommissioner Verheugen, I have read your interview several times.
Arvoisa komission jäsen Verheugen, olen lukenut haastattelunne useita kertoja.
EnglishThe basic elements of the Commission's ideas which I have read about are undoubtedly sound.
Komission käsityksistä tähän mennessä ymmärtämäni lähtökohdat ovat oikeastaan järkeviä.
English(DE) Mr President, I have read the new Slovak law from beginning to end.
(DE) Arvoisa puhemies, olen lukenut Slovakian uuden lain läpikotaisin.
EnglishI have read with interest what you are proposing and I am sure we will come back to this issue.
Olen lukenut mielenkiinnolla ehdotuksenne ja olen varma, että palaamme tähän asiaan.
EnglishLike the honourable Member I have read the autobiography of the Dalai Lama.
Olen arvoisan jäsenen tavoin lukenut Dalai-laman omaelämäkerran.
EnglishAs far as restructuring is concerned, I have read in the press that only one site would be affected.
Olen lukenut lehdistä, että rakenneuudistus koskee vain yhtä tuotantopaikkaa.
EnglishI have read the report and I have spoken to many about the report on both sides.
Minä olen raportin lukenut, ja olen puhunut siitä monille selkkauksen molempien osapuolten edustajille.
EnglishI have read Mr Donnelly's splendid report and commend him for it.
Olen lukenut herra Donnellyn loistavan mietinnön ja kiitän häntä siitä.
EnglishI have read this report with more than the average level of interest.
Olen lukenut kertomuksen tavanomaista suuremmalla mielenkiinnolla.
EnglishI have read Mr Bontempi's report on corruption with great interest.
Luin Bontempin lahjontaa koskevan mietinnön erittäin kiinnostuneena.

Autres mots

English
  • I have read