« I have seen » traduction en finnois

EN

« I have seen » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « I have seen » employé en contexte.

Traductions similaires pour « I have seen » en finnois

I pronom
to have verbe
to see verbe

Exemples d'usage pour « I have seen » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI have seen the mined borders and the tanks just over the borders from Iran.
Olen nähnyt miinoitetut rajat ja säiliöt Iranin vastaisten rajojen läheisyydessä.
EnglishI think I have seen three types of fundamental concern in tonight' s debate.
Tämän illan keskustelussa on mielestäni tullut esiin kolme tärkeää huolenaihetta.
EnglishI have seen Tamil men being harassed on the streets by government troops.
Olen nähnyt, miten hallituksen joukot ovat ahdistelleet tamilimiehiä kaduilla.
EnglishThis may happen, but I have seen no conclusive evidence of it so far in this debate.
Näin voi olla, mutta tämän keskustelun pohjalta emme voi vielä sanoa niin.
EnglishI have seen a lot of rapporteurs and he really has done a very good job.
Olen nähnyt monenlaisia esittelijöitä, ja hän on tehnyt todella hyvää työtä.
EnglishHowever, the report we are now debating is the worst I have seen so far.
Nyt käsittelemämme mietintö on kuitenkin huonompi kuin mikään tähän asti näkemistäni.
EnglishI have seen dozens of them, and they by no means mean that anything will really happen.
Olen nähnyt niitä kymmeniä, eikä se suinkaan tarkoita, että jotain todella tapahtuisi.
EnglishI am very impressed with the overwhelming support that I have seen here in Parliament today.
Olen vaikuttunut tästä parlamentissa tänään havaitsemastani valtavasta tuesta.
EnglishOver the border in Afghanistan, I have seen no water projects at all on the ground.
Afganistanin vastaisen rajan toisella puolella ei näytä olevan minkäänlaisia vesihankkeita.
EnglishI have seen some progress.
Tiedän, että alalla on edetty merkittävästi, olen nähnyt jonkin verran edistystä itsekin.
EnglishI have seen this myself in a number of cases here on the border between Germany and France.
Olen nähnyt tämän itse monissa tapauksissa täällä Saksan ja Ranskan rajalla.
EnglishI have seen easier situations than the one in which Europe now finds itself.
Olen nähnyt helpompia tilanteita kuin se, jossa Eurooppa on tänään.
EnglishThis is truly the softest type of legislation I have seen in my life.
Tällaisesta lainsäädännöstä voidaan todellakin käyttää nimitystä soft law.
EnglishI have seen that you wish to undertake a number of endeavours in this field too.
Olen huomannut, että haluatte nähdä vaivaa myös tällä alueella.
EnglishI have seen what has happened in public and before the whole Parliament, and I am quite happy.
Näin, mitä tapahtui kaiken yleisön ja koko parlamentin edessä, ja olen tyytyväinen.
EnglishBelieve me, they are among the worst things I have seen in my life.
Uskokaa minua, ne olivat hirveimpiä asioita, joita olen elämässäni nähnyt.
EnglishI have seen children who will not survive beyond the age of 14.
Olen saanut havaita, kuinka lapset eivät voi elää kauemmin kuin 14-vuotiaiksi.
EnglishI have seen the revised cod and hake recovery plan from the Commission.
Olen nähnyt komission tarkistetun turska- ja kummeliturskakantojen elvyttämissuunnitelman.
EnglishI would mention one particular synergy that I have seen and that is very relevant.
Haluaisin mainita yhden tietyn yhteistoimintatapauksen, jonka olen nähnyt ja joka on hyvin tärkeä.
EnglishI have seen the annotated agenda and cannot make out any progress.
Olen nähnyt huomautuksilla varustetun ohjelman, enkä havaitse minkäänlaista edistystä.

Autres mots

English
  • I have seen