« I have sent » traduction en finnois

EN

« I have sent » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « I have sent » employé en contexte.

Traductions similaires pour « I have sent » en finnois

I pronom
to have verbe
to send verbe

Exemples d'usage pour « I have sent » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI have sent two letters to the Pakistani authorities in relation to the issues you have mentioned.
Olen lähettänyt Pakistanin viranomaisille kaksi mainitsemianne asioita koskevaa kirjettä.
EnglishOn behalf of all of you, I have sent a letter to both Heads of State to express our condolences.
Olen välittänyt teidän kaikkien puolesta surunvalittelut Puolan ja Slovakian valtionpäämiehille.
EnglishSo I have sent a letter to the Maltese authorities and the Foreign Minister will visit us tomorrow.
Olen siis lähettänyt kirjeen Maltan viranomaisille ja ulkoministeri vierailee täällä huomenna.
EnglishI have sent a telegram to Mr Imbeni’s family, expressing condolences on behalf of the whole House.
Olen lähettänyt Renzo Imbenin perheelle sähkeen, jossa ilmaistaan koko parlamentin surunvalittelut.
EnglishI have sent you a copy of my report, Baroness Ashton.
Olen lähettänyt teille, korkea edustaja Ashton, kopion raportistani.
EnglishI have sent you the documents and you have failed to respond.
Olen lähettänyt teille asiakirjat, mutta ette ole vastannut.
EnglishI have sent private letters to the Prime Minister in order to get this matter cleared up politically.
Olen lähettänyt yksityisiä kirjeitä pääministerille saadakseni tämän asian selvitettyä poliittisesti.
EnglishI have sent him a letter, asking for his cooperation.
Lähettämässäni kirjeessä olen kehottanut häntä yhteistyöhön.
EnglishI have sent two missions to Libya to meet with and work with young people and with the women in Libya.
Olen lähettänyt kaksi valtuuskuntaa Libyaan tapaamaan nuoria ja naisia ja tekemään yhteistyötä heidän kanssaan.
EnglishPlease take a look at the Women's Institute campaign, which I have sent you details of.
Olkaa hyvä ja tutustukaa naisinstituutin (Women's Institute) kampanjaan, josta olen lähettänyt teille yksityiskohtaiset tiedot.
EnglishI would like to inform you that I have sent a letter to the First Minister and Deputy First Minister to congratulate them.
Haluan ilmoittaa, että olen lähettänyt onnittelukirjeen pääministerille ja varapääministerille.
EnglishI have sent a copy of the letter to a number of Members and I will ensure that a copy is sent to you.
Toimitin joillekin parlamentin jäsenille siitä jäljennöksen, ja huolehdin siitä, että sellainen lähetetään teillekin.
EnglishLet us be quite clear: the working document that I have sent is a preliminary report to begin consultation.
Selvyyden vuoksi totean, että lähettämäni valmisteluasiakirja on alustava selvitys neuvottelujen aloittamiseksi.
EnglishI have sent a note to Mr Mandelson.
Olen lähettänyt komission jäsenelle Mandelsonille asiasta viestin.
EnglishThe letter of condolence that I have sent to the Bigley family says that we all feel affected by this brutal murder.
Bigleyn perheelle lähetetyssä surunvalittelukirjeessä todetaan, että tämä julma murha liikuttaa syvästi meitä kaikkia.
EnglishI have sent my two directors in charge of the area to Iraq, one of whom, Mr Tomás Duplá del Moral, is here with me today.
Olen lähettänyt Irakiin kaksi alueesta vastaavaa johtajaani. Heistä toinen, Tomás Duplá del Moral, on täällä kanssani tänään.
EnglishI have sent in letters on the subject.
EnglishI ask you for an assurance that the recorded vote for Thursday will be corrected in accordance with the two letters I have sent.
Pyydän teiltä vakuutusta siitä, että torstain äänestysluetteloon merkitty ääni korjataan kahden lähettämäni kirjeen mukaisesti.
EnglishThe measures the Commission intends to take are set out in a letter that I have sent to the President of the European Parliament today.
Ne toimenpiteet, joihin komissio aikoo ryhtyä, esitellään kirjeessä, jonka lähetin tänään Euroopan parlamentin puhemiehelle.
EnglishIn all these cases, I have sent condolences and expressions of sympathy, on behalf of the European Parliament, to the victims' families.
Kaikissa näissä tapauksissa olen lähettänyt surunvalittelut ja ilmaissut osanottoni uhrien perheille Euroopan parlamentin puolesta.

Autres mots

English
  • I have sent