« I have something » traduction en finnois

EN

« I have something » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « I have something » employé en contexte.

Traductions similaires pour « I have something » en finnois

I pronom
to have verbe
something pronom

Exemples d'usage pour « I have something » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishGrateful though I am to you for this statement, I have something to ask of you.
Kiitän teitä lausunnostanne, mutta haluan kuitenkin pyytää teiltä yhtä asiaa.
English(FR) Excuse me, Mr President, but I have something very important to say.
(FR) Anteeksi, arvoisa puhemies, mutta asiani on erittäin tärkeä.
EnglishI have something to say on one point which may well be important for the negotiations.
Yhteen kohtaan minulla olisi sanottavana jotakin, mikä voisi olla hyvinkin tärkeää neuvottelujen johdolle.
EnglishFinally, I have something to say to the speaker who could see no difference between Cuba and Belarus.
Lopuksi haluan sanoa muutaman sanan puhujalle, joka ei näe eroa Kuuban ja Valko-Venäjän välillä.
EnglishNow, however, I have something to say to Mr Poettering.
Haluaisin sanoa kuitenkin jotakin jäsen Poetteringille.
English   I have something I would like to say to the Council.
EnglishI have something else to give, but [let us wait for Christmas], because this would be a less exciting present.
Minulla on jotakin muuta annettavaa, mutta [odottakaamme jouluun], sillä tämä ei olisi niin kovin kiinnostava lahja.
EnglishBut first I have something to tell you on a more cheery note.
EnglishI would now like to move on to the question of Iraq, which I also addressed yesterday, but where I have something to add.
Käsittelen seuraavaksi Irakin kysymystä, josta puhuin jo eilen. Haluan kuitenkin sanoa siitä vielä sanasen.
EnglishMr President, it is not the usual problem with Question Time, instead I have something quite concrete today.
Arvoisa puhemies, ei ole kyse tavallisesta kyselytuntia koskevasta ongelmasta, vaan tänään minulla on jotakin konkreettista.
EnglishTurning to the question of standards for SMEs, I have something to say to all those who believe we should introduce them on a voluntary basis.
Pk-yrityksiä koskevista standardeista haluan sanoa jotakin kaikille niille, joiden mielestä meidän pitäisi ottaa ne käyttöön vapaaehtoisuuden pohjalta.
EnglishI have something to say against it, however, and that is that insufficient differentiation is made between the Slovak peoples and their current tyrants.
Minulla on siitä kuitenkin huomautettavaa, sillä päätöslauselmaesityksessä ei tehdä riittävän suurta eroa Slovakian kansan ja sen nykyisen hirmuvaltiaan välillä.
EnglishWe shall continue and I shall report to Parliament as soon as I have something more substantial than at this moment on how far our American partners are prepared to go.
Jatkamme työtämme, ja raportoin siitä parlamentille heti kun minulla on parempi käsitys siitä, miten pitkälle amerikkalaiset kumppanimme ovat valmiita menemään.

Autres mots

English
  • I have something