« I have spoken » traduction en finnois

EN

« I have spoken » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « I have spoken » employé en contexte.

Traductions similaires pour « I have spoken » en finnois

I pronom
to have verbe
to speak verbe

Exemples d'usage pour « I have spoken » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThis is not the first time I have spoken about the White Paper in this House.
Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun puhun tästä valkoisesta kirjasta parlamentissa.
EnglishI have spoken to the representatives of the two main political parties there.
Olen puhunut kahden Albanian suurimman poliittisen puolueen edustajien kanssa.
EnglishI do not think I have spoken about anything other than Schengen for the last month!
Enhän ole kuluneen kuukauden aikana puhunut mistään muusta kuin Schengenistä!
English(HU) I have spoken up several times on behalf of the traditional national minorities.
(HU) Olen puhunut useita kertoja perinteisten kansallisten vähemmistöjen puolesta.
EnglishI have spoken out very clearly and firmly against the arbitrary extrajudicial arrests.
Olen tuominnut hyvin selvästi ja vakaasti laittomat ja mielivaltaiset pidätykset.
EnglishIn the last few weeks I have spoken twice to Foreign Minister Kharrazi.
Viime viikkojen aikana olen keskustellut kahdesti ulkoministeri Kharrazin kanssa.
EnglishI have spoken of this Parliament as a laboratory for supranational democracy.
Olen puhunut Euroopan parlamentista kuin se olisi ylikansallisen demokratian laboratorio.
EnglishFinally, this is the sixth report I have spoken on today on behalf of the Green Group.
Lopuksi: tämä on kuudes mietintö, josta olen tänään puhunut vihreiden ryhmän puolesta.
EnglishI realise I have spoken the ultimate heresy in this House by saying it, but it is true.
Huomaan lausuneeni äärimmäisen harhaoppisuuden tässä parlamentissa, mutta se on totta.
EnglishFinally, I would like to mention something else that I have spoken to Mrs Jöns about.
Lopuksi mainitsen erään toisen asian, josta olen puhunut jäsen Jönsille.
EnglishHonourable Members, it is therefore the third time that I have spoken before you this month.
Hyvät parlamentin jäsenet, nyt onkin kolmas kerta, kun puhun teille tässä kuussa.
EnglishIn relation to the occupation, I have spoken with many people from Ossetia and Abkhazia.
Olen puhunut miehityksestä monien ossetialaisten ja abhasialaisten kanssa.
EnglishI am sorry I have spoken too much, but I had four reports to comment on.
Olen pahoillani, että puhuin liian kauan, mutta minun oli käsiteltävä neljää mietintöä.
EnglishI have spoken with many works councils - also within my constituency.
Olen puhunut monien yritysneuvostojen kanssa - myös omassa vaalipiirissäni.
EnglishLadies and gentlemen, I have spoken for longer than the Rules of Procedure allow.
Hyvät kollegat, olen ylittänyt työjärjestyksen mukaisen puheajan.
English(NL) Mr President, this is the first time that I have spoken in plenary.
(NL) Arvoisa puhemies, tämä on ensimmäinen puheenvuoroni täysistunnossa.
EnglishI have spoken with the rapporteur about it and he has agreed to our tabling this amendment.
Puhuin asiasta esittelijän kanssa, ja hänkin kannattaa tämän tarkistuksen esittämistä.
EnglishI have spoken on this many times in this House over the last 20 years.
Olen puhunut asiasta useaan otteeseen täällä parlamentissa viimeisten 20 vuoden aikana.
EnglishI have spoken about this from the perspective of the negative picture I painted earlier.
Olen puhunut tästä aiemmin kuvailemani kielteisen näkemyksen pohjalta.
EnglishI arrived late and I have spoken for too long, so thank you, Mr President, for everything.
Saavuin myöhässä ja puhuin aivan liian pitkään, joten kiitän arvoisaa puhemiestä kaikesta.

Autres mots

English
  • I have spoken