« I have the following » traduction en finnois

EN

« I have the following » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « I have the following » employé en contexte.

Traductions similaires pour « I have the following » en finnois

I pronom
to have verbe
the article
following substantif
following adjectif
following préposition
Finnish
to follow verbe

Exemples d'usage pour « I have the following » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

English(EL) Mr President, I have been following events in Albania with a great deal of concern.
(EL) Arvoisa puhemies, olen seurannut Albanian tapahtumia hyvin huolestuneena.
EnglishMr President, on behalf of my colleague, Chris Patten, I have the following comments.
. (EN) Arvoisa puhemies, esittäisin seuraavat kommentit kollegani Chris Pattenin puolesta.
EnglishOn the resolutions on abuses of Roma and Serbs in Kosovo I have the following remarks.
Haluan huomauttaa seuraavaa Kosovon romanien ja serbien vainoa koskevista päätöslauselmista.
EnglishThat is what I have done, following the advice of the Pensioners' Party driver, Ugo Gustinetti.
Näin tein, noudattaen eläkeläisten puolueen autonkuljettajan Ugo Gustinettin neuvoa.
EnglishAs far as the point under discussion is concerned, I have the following proposal to make.
Mitä tulee keskusteltavana olevan aiheen kohtaan, haluan esittää teille seuraavan ehdotuksen.
EnglishNevertheless, this objective remains very distant, and I have the following questions:
Tavoitteen saavuttamisessa ollaan kuitenkin yhä hyvin kaukana, ja esitänkin seuraavat kysymykset:
EnglishI have the following comment to make to the Commission with regard to Amendment No 9 to Article 3.
Minulla on vielä seuraava huomautus komissiolle 3 artiklaan tehdystä tarkistuksesta 9.
English(SK) I have been following the situation concerning political prisoners in Cuba for quite some time.
(SK) Olen seurannut Kuuban poliittisten vankien tilannetta jo jonkin aikaa.
EnglishMr President, when it comes to Iran I have the following points to make.
Arvoisa puhemies, mainitsen seuraavat Irania koskevat seikat.
EnglishMr President, I have the following comments for my fellow MEPs.
(EN) Arvoisa puhemies, haluan esittää kollegoilleni seuraavat huomiot.
EnglishI have been following the debate in Parliament very assiduously.
Olen seurannut parlamentissa käytävää keskustelua hyvin uutterasti.
EnglishThank you very much, I have been following it with keen attention.
Paljon kiitoksia, olen seurannut sitä erittäin kiinnostuneena.
EnglishI have been following your debates and have participated in your debates in different committees.
Olen seurannut parlamentin keskusteluja ja osallistunut eri valiokunnissa käytyihin keskusteluihin.
EnglishThis idea has been extensively developed by Mr De Soto, and I have been following this matter very closely.
De Soto on käsitellyt tätä ajatusta laajasti, ja olen seurannut tätä asiaa hyvin tiiviisti.
EnglishSpeaking on behalf of the Commission, I have the following to say concerning the individual amendments.
Seuraavaksi kerron komission kannan yksittäisistä tarkistuksista.
EnglishThis has been happening for over half a year, and is something that I have been following closely.
Näitä kirjoituksia on ollut nähtävissä jo puolen vuoden ajan, ja olen seurannut tilannetta tiiviisti.
English.– I have been following social and political developments in Guinea-Bissau with great concern.
   .– Olen seurannut Guinea-Bissaun yhteiskunnallisia ja poliittisia tapahtumia erittäin huolestuneena.
EnglishMadam President, I have been following the case of Tibet for years.
Verts/ALE-ryhmän puolesta. - (ES) Arvoisa puhemies, olen seurannut Tiibetin tilannetta useiden vuosien ajan.
English(LT) I have been following this discussion intently and would like to draw attention to two ideas.
(LT) Olen seurannut tätä keskustelua tarkkaavaisesti, ja haluaisin kiinnittää huomion kahteen ajatukseen.
English   I have been following this debate closely and with pleasure.
   Olen seurannut keskustelua tarkasti ja ilomielin.

Autres mots

English
  • I have the following