« I have time » traduction en finnois

EN

« I have time » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « I have time » employé en contexte.

Traductions similaires pour « I have time » en finnois

I pronom
to have verbe
time substantif
to time verbe

Exemples d'usage pour « I have time » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThat is all I have time to say on this excellent report by Mrs Langenhagen.
Tämän verran minulla oli aikaa puhua rouva Langenhagenin suurenmoisesta mietinnöstä.
English   I have time to give only a very concise and basic message.
   Minulla on aikaa vain hyvin ytimekkään perusviestin esittämiseen.
EnglishI have time only to refer to abuses of religious freedom.
Minulla on aikaa viitata vain uskonnonvapauden loukkauksiin.
EnglishIf I have time I shall make two or three other remarks.
(EN) Jos minulla on vielä aikaa, kommentoin muutamaa asiaa.
EnglishI have time to make one simple point.
EnglishI have time here for one example.
EnglishI have time to make only two points.
EnglishI am sorry that we were unable to reach a full compromise agreement on the central issue here – the only one which I have time to address.
Olen pahoillani, ettemme pystyneet saamaan aikaan täyttä kompromissia keskeisimmästä kysymyksestä – muihin en ehdi tällä kertaa puuttuakaan.
EnglishHowever, I would prefer, Madam President, to stop at this point and allow questions to be asked so that I have time to answer them.
Arvoisa puhemies, jos sallitte haluaisin kuitenkin lopettaa tähän ja antaa parlamentin jäsenten esittää kysymyksiä, jotta meille jäisi aikaa vastata niihin.
EnglishThe last point that I have time to make is to the producers of quality chocolate by the specialised methods we see in Belgium and some other areas.
Osoitan viimeiset sanat, jotka ehdin sanoa, Belgiassa ja muutamilla muillakin alueilla toimiville laatusuklaan valmistajille, jotka käyttävät valmistuksessa erityismenetelmiä.
EnglishI have to say that having been a Member of the European Parliament myself for ten years, it is little short of a miracle to hear you say that I have time to speak!
Todellakin, se lähentelee ihmettä, että saa kuulla sanottavan Euroopan parlamentille, että on aikaa puhumiseen, kun on kuitenkin ollut edustajana kymmenen vuoden ajan.

Autres mots

English
  • I have time