« I have to admit » traduction en finnois

EN

« I have to admit » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « I have to admit » employé en contexte.

Traductions similaires pour « I have to admit » en finnois

I pronom
to have verbe
to préposition
Finnish
to admit verbe

Exemples d'usage pour « I have to admit » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI have to admit that this was not enough and did not satisfy the French fishermen.
On tosin myönnettävä, että tämä ei riittänyt tai tyydyttänyt Ranskan kalastajia.
EnglishI have to admit that I do not know: perhaps others are better informed.
Minun täytyy myöntää, etten minä ainakaan tiedä. Ehkäpä muilla on enemmän tietoa.
EnglishOn the other hand, I have to admit that alcoholism is not a great problem among animals!
Alkoholismi ei kuitenkaan ole eläinten keskuudessa mikään suuri ongelma, myönnän sen!
EnglishI have to admit that it is too early to know exactly how much progress has been made.
Myönnän, että on liian aikaista selvittää tarkasti, kuinka paljon edistystä on saavutettu.
EnglishMr President, I have to admit that this discussion has left me a bit puzzled.
(EN) Arvoisa puhemies, minun on myönnettävä, että keskustelu on saanut minut hieman hämilleni.
EnglishI have to admit that I had serious misgivings during the first reading of the directive.
Tunnustan, että olin hyvin huolestunut, kun direktiivin ensimmäinen käsittely aloitettiin.
EnglishI have to admit that I have a feeling of both hope and despair about this.
Minun on myönnettävä, tunnen sen osalta sekä toivoa että epätoivoa.
EnglishI have to admit that his response down the phone line was a sharp one.
Minun on myönnettävä, että sain puhelimitse varsin terävän vastauksen.
EnglishI have to admit that it is getting harder and harder for me to get any overview of this debate.
Myönnettäköön, että minun on yhä vaikeampi muodostaa yleiskäsitystä tästä keskustelusta.
EnglishI have to admit that in Flanders, where I come from, we still have a long way to go too.
Minun täytyy tunnustaa, että myös minun alueellani Flanderissa on vielä pitkä tie kuljettavana.
EnglishI have to admit feeling somewhat disappointed by what was achieved at the Vienna European Council.
Tunnustan olevani jonkin verran pettynyt Wienin huippukokouksen tuloksiin.
EnglishI have to admit that I was unable to come up with an answer to that.
Minun on myönnettävä, etten osannut vastata kysymykseen.
English      Mr President, I have to admit that Prime Minister Blair’s speeches have a certain seductive appeal.
   Arvoisa puhemies, on myönnettävä, että pääministeri Blairin puheissa on tiettyä vetovoimaa.
EnglishI have to admit that not all the debates have been as exciting and as exhilarating as this one.
Minun täytyy myöntää, että kaikki keskustelut eivät ole olleet yhtä jännittäviä ja piristäviä kuin tämä.
EnglishI have to admit that this 24th Annual Report seems superior and that more names are included than before.
On myönnettävä, että 24. vuosikertomus näyttää paremmalta ja että siinä mainitaan enemmän nimiä.
EnglishHowever, I have to admit that I still feel slightly resentful about the Council' s result.
Minun on kuitenkin sanottava, että tulos neuvoston taholta aiheuttaa minulle vielä jossakin mielessä mielipahaa.
EnglishAnd I have to admit, Commissioner, that your remarks have done nothing to remove by own doubts.
Minun on tunnustettava, rouva komissaari, että teidän esityksenne ei poistanut myöskään minun epäilyksiäni.
EnglishI have to admit that I think this is quite difficult.
Minun on tunnustettava, että tilanne on mielestäni melko vaikea.
English(FR) Madam President, Mrs Reding, I have to admit that I, too, feel disappointed this evening.
(FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Reding, minunkin on myönnettävä, että olen tänä iltana pettynyt.
EnglishI have to admit that the rapporteur's position is particularly significant in supporting issues of this sort.
Minun on myönnettävä, että esittelijän asema on erityisen merkittävä tällaisten asioiden tukemisessa.

Autres mots

English
  • I have to admit