« I have to say » traduction en finnois

EN

« I have to say » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « I have to say » employé en contexte.

Traductions similaires pour « I have to say » en finnois

I pronom
to have verbe
to préposition
Finnish
say substantif
to say verbe

Exemples d'usage pour « I have to say » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishTo be completely honest, I have to say that this varies from country to country.
Ollakseni aivan rehellinen minun on sanottava, että tämä vaihtelee maasta toiseen.
EnglishI have to say that I am amazed the Council is not represented in the House today.
Täytyy sanoa, että minusta on hämmästyttävää, ettei neuvosto ole tänään paikalla.
EnglishI have to say that I agree totally with the comments of Mr Cashman earlier on.
Minun on sanottava, että yhdyn täysin siihen, mitä jäsen Cashmam sanoi aiemmin.
EnglishMr President, having listened to you, I have to say that we are disappointed.
Arvoisa puheenjohtaja, sallikaa minun, teitä kuultuani, tuoda ilmi pettymyksemme.
EnglishI have to say that this had been done even before the directives were passed.
Haluan korostaa, että tämä tapahtui jo ennen kyseisten direktiivien antamista.
EnglishAt any rate, I have to say I am pleased because the package is now complete.
Todettakoon joka tapauksessa, että olen tyytyväinen, koska paketti on nyt valmis.
EnglishI have to say, however, how satisfactory it is that the debate has now been extended.
Totean kuitenkin, että keskustelun laajentaminen antaa aihetta tyytyväisyyteen.
EnglishI have to say that the rapporteur has done his best to temper the proposal.
Esittelijä on tehnyt parhaansa ehdotuksen lieventämiseksi. Se minun on sanottava.
EnglishToday I have to say that the majority have adhered to this, but some have not.
Minun on todettava nyt, että useimmat ovat pitäneet kiinni siitä, toiset taas eivät.
EnglishWith regard to Mr Tomlinson, I have to say that the problem has to be examined.
Mitä tulee herra Tomlinsoniin, minun täytyy sanoa, että asia on tutkittava.
EnglishNow at least we have a document, although I have to say that it is rather thin soup.
Nyt meillä on asiakirja, vaikkakin minun on sanottava, että se on melko heppoinen.
EnglishAs an inside observer, I have to say that I am somewhat concerned about this point.
Tarkkailijana ja konferenssiin osallistujana minulla on huolia tämän asian suhteen.
EnglishFinally I have to say that this work has exposed the true face of the EU.
Lopuksi minun on todettava, että tämä työ on paljastanut EU:n todelliset kasvot.
EnglishI have to say that the High Representative and I were extremely disappointed.
Minun on todettava, että korkea edustaja ja minä olimme erittäin pettyneitä.
EnglishI have to say that the high level of decentralisation we have today helps a lot.
Minun on sanottava, että nykypäivänä toimien laajasta hajauttamisesta on paljon hyötyä.
EnglishI have to say that this timescale of ten years is wholly unrealistic and unreasonable.
Minun on sanottava, että 10 vuoden aikaraja on täysin epärealistinen ja järjetön.
EnglishI have to say to you, however, that I considered this provocation necessary.
Minun on kuitenkin sanottava teille, että provosointi oli mielestäni välttämätöntä.
EnglishI have to say that a section of the EPP Group were playing games on this issue.
Minun on sanottava, että osa PPE-ryhmän jäsenistä pelleili tämän asian kustannuksella.
EnglishI have to say that this attitude has also been adopted by the various political groups.
Minun on sanottava, että eri poliittiset ryhmät ovat omaksuneet saman asenteen.
EnglishI have to say to Parliament that this is entirely true - he is a reactionary!
Minun on todettava parlamentille, että tämä on aivan totta; hän on taantumuksellinen!

Autres mots

English
  • I have to say