« I have told » traduction en finnois

EN

« I have told » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « I have told » employé en contexte.

Traductions similaires pour « I have told » en finnois

I pronom
to have verbe
to tell verbe

Exemples d'usage pour « I have told » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI have told you I will give you the floor after the vote, so please sit down.
Sanoin, että annan teille puheenvuoron äänestyksen jälkeen ja siksi pyydän, että istutte.
EnglishI have told you that the new Commission will be open to your suggestions.
Olen sanonut teille, että uusi komissio on avoin teidän ehdotuksillenne.
EnglishI have told you how we understand what we have agreed with the Americans.
Kerroin jo, millä tavoin me asian ymmärrämme ja mitä olemme sopineet amerikkalaisten kanssa.
EnglishI have told Mrs Harms that we must not backtrack on these goals.
Olen kertonut Rebecca Harmsille, että emme saa luopua näistä tavoitteista.
EnglishI have told you what I wanted to tell you and you have told me what was on your mind.
Olen sanonut sen, mitä minulla oli sanottavaa ja te olette sanoneet, mitä teillä on sydämellänne.
EnglishI have told the Council that we are going to ask it for those powers again.
Olen kertonut neuvostolle, että pyydämme valtuuksia uudelleen.
EnglishThis global review - I have told you, early 2011 - will take time.
Tämä yleinen uudelleentarkastelu - mainitsin ajankohdaksi vuoden 2011 alkupuolen - vie aikaa.
EnglishAs I have told you, I see myself as someone who can build bridges.
Kuten jo aiemmin kerroin teille, näen itseni sillanrakentajana.
EnglishI have told you which amendments we can and cannot accept.
Olen jo sanonut, mitkä tarkistusehdotukset hyväksymme ja mitä emme.
EnglishI have told you that we are in the process of reinforcing and intensifying our contacts with developing world countries.
Kerroin, että vahvistamme ja tiivistämme parhaillaan yhteyksiämme kehitysmaihin.
EnglishMr Fabre-Aubrespy, you have already asked that question and I have told you that I will look into it.
Parlamentin jäsen Fabre-Aubrespy, olette esittänyt tämän vaatimuksen, ja vastasin, että olen varautunut tutkimaan asian.
EnglishI have told you already that we have been able to clear budget lines which amount to approximately ECU 240m.
Olen jo kertonut teille, että olemme onnistuneet selvittämään budjettikohdista noin 240 miljoonaa ecua vastaavan määrän.
EnglishThis has not been produced, as I have told you, due to the European Commission's delay in producing the relevant translations.
Niitä ei ole esitetty, kuten kerroin teille, koska komission asiaa koskevat käännökset ovat viivästyneet.
EnglishBut you asked me whether the European Council has discussed this issue and I have told you that it has not.
Te kuitenkin kysyitte minulta, onko Eurooppa-neuvostossa keskusteltu tästä kysymyksestä, ja minä vastaan, että sitä ei ole tehty.
EnglishI have told you, ladies and gentlemen, we have already initiated a series of proceedings in some Member States.
Hyvät parlamentin jäsenet, olen kertonut teille, että olemme jo panneet vireille useita menettelyjä joitakin jäsenvaltioita vastaan.
EnglishI have told this story for two reasons.
EnglishI agree, then, Mr Watts - I have told you so several times - with the need: you are quite right to include black boxes.
Jäsen Watts kuten olen toistanut jo useaan otteeseen olette mielestäni aivan oikeassa, kun haluatte ottaa mustat laatikot käyttöön.
EnglishIn any event, I have told my services to prepare a draft decision for Friday, which we are going to submit to the Member States.
Joka tapauksessa olen pyytänyt yksiköitäni laatimaan perjantaiksi päätösluonnoksen, jonka me aiomme antaa jäsenvaltioille.
EnglishWe had been working on some of those problems before this WikiLeaks case and I have told you about some Commission initiatives.
Olimme käsitelleet joitakin näistä ongelmista ennen WikiLeaks-tapausta, ja olen kertonut teille joistakin komission aloitteista.
EnglishI have told the following little joke a few times before: when I met my wife 35 years ago, I coaxed her into going out with me.
Olen kertonut seuraavan pikku vitsin muutaman kerran aiemminkin. Kun tapasin vaimoni 35 vuotta sitten, suostuttelin hänet treffeille kanssani.

Autres mots

English
  • I have told