« I heard about » traduction en finnois

EN

« I heard about » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « I heard about » employé en contexte.

Traductions similaires pour « I heard about » en finnois

I pronom
to hear verbe
about adverbe
about préposition

Exemples d'usage pour « I heard about » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI can clearly remember the first time I heard about them on the radio.
Voin selkeästi muistaa ensimmäisen kerran, jolloin kuulin siitä radiosta.
EnglishIn the years following, the other stories I heard about the poor growing up were no more positive.
Vuosien mittaan kasvaessani muut köyhistä kuulemani tarinat eivät olleet sen positiivisempia.
EnglishWhen I heard about those allegations, I passed them on to OLAF.
Kuultuani näistä väitteistä esitin ne edelleen OLAFille.
EnglishThis year, I have visited ten kindergartens, and at every one of them I heard about long waiting lists.
Tänä vuonna vierailin kymmenessä lastentarhassa, ja jokaisessa niistä sain kuulla pitkistä jonotuslistoista.
EnglishI looked into the matter as soon as I heard about it.
EnglishToday I heard about a physician who worked in Italy who took nine months to get permission to work in Ireland.
Kuulin tänään, että eräältä Italiassa työtä tehneeltä lääkäriltä meni yhdeksän kuukautta työluvan saamiseen Irlannista.
English2:32 And after a while, I developed what I think many of us do, is this predictable response, where I started to feel bad every time I heard about them.
2:32 Aloin ajatella, kuten uskoakseni monet meistä -- ennustettavasti -- tunsin itseni huonoksi aina kuullessani heistä.
EnglishI heard about an interesting report today, which says that the Polish medical healthcare system has started receiving patients from Germany and the UK.
Kuulin tänään mielenkiintoisesta selonteosta, jonka mukaan Puolan sairaanhoitojärjestelmä on alkanut vastaanottaa potilaita Saksasta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta.
EnglishBut," he said to me, "I heard about a protocol at Mass General for a procedure called a cingulotomy, which is a brain surgery, and I think I'm going to give that a try."
Mutta olen kuullut Massachusetts General -sairaalan hoitosuosituksesta, cingulotomy-nimisestä toimenpiteestä, joka on aivoleikkaus, ja aion kokeilla sitä."
EnglishMr President, during the discussion of this topic today I, as a Finn, automatically think back to that September morning in 1994 when I heard about the Estonia catastrophe.
Herra puhemies! Kun tänään keskustelemme tästä kysymyksestä, mieleeni nousee vääjäämättä se syyskuun aamu vuonna 1994, kun kuulin Estonian katastrofista.
EnglishI was shown the reports in the various foreign newspapers - this was how I heard about it - and I was shocked and wondered if that was really what he had said or meant to say.
Luin useiden ulkomaisten lehtien asiaa käsittelevät kirjoitukset - sillä tavalla sain tietää asiasta, jolloin pelästyin ja ajattelin: taivas, onko hän sanonut noin ja tarkoittanut sitä.

Autres mots

English
  • I heard about