« I hereby » traduction en finnois

EN

« I hereby » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « I hereby » employé en contexte.

Traductions similaires pour « I hereby » en finnois

I pronom
hereby adverbe
Finnish

Exemples d'usage pour « I hereby » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI hereby declare the 2009-2010 session of the European Parliament adjourned.
(EL) Julistan Euroopan parlamentin istuntokauden 2009-2010 keskeytetyksi.
EnglishI hereby call on the EU to ask Ukraine to provide clarification on these two issues.
Kehotankin EU:ta pyytämään Ukrainalta selvitystä näistä kahdesta asiasta.
EnglishI hereby declare the 2011-2012 session of the European Parliament resumed.
(EL) Julistan Euroopan parlamentin vuoden 2011-2012 istuntokauden uudelleen avatuksi.
EnglishI hereby declare that I abstained from voting on the McCarthy report.
Ilmoitan täten pidättyneeni äänestämästä McCarthyn laatimasta mietinnöstä.
EnglishOn the basis of the aforementioned, I hereby give my favourable vote to the proposed regulation.
Edellä mainittujen seikkojen perusteella äänestän ehdotetun asetuksen puolesta.
EnglishI hereby declare resumed the session adjourned on Thursday, 7 February 2002.
Julistan Euroopan parlamentin torstaina 7. helmikuuta 2002 keskeytetyn istuntokauden uudelleen avatuksi.
EnglishI hereby commend this school-based proposal to the House.
Siispä esitän Euroopan parlamentille tällaisen koulutusaiheisen ehdotuksen.
EnglishI would hereby like to invite you to take another closer look at this tomorrow.
EnglishI hereby demand that OLAF mount the appropriate investigation.
Näin ollen vaadin, että OLAF käynnistää asianmukaisen tutkimuksen.
EnglishNevertheless, I have a duty to allow the Council representative to speak, and I am hereby doing so.
Velvollisuutenani on kuitenkin myöntää neuvoston edustajalle puheenvuoro, ja täten aion sen tehdä.
EnglishI hereby declare resumed the session of the European Parliament which was adjourned on 17 January 1997.
Julistan Euroopan parlamentin 17. tammikuuta 1997 keskeytetyn istuntokauden uudelleen avatuksi.
EnglishI hereby declare resumed the session of the European Parliament which was adjourned on 30 January 1997.
Julistan Euroopan parlamentin 30. tammikuuta 1997 keskeytetyn istuntokauden uudelleen avatuksi.
EnglishI would hereby like to tell everyone that I have no intention whatsoever of leaving the group in which I sit.
Haluan täten sanoa kaikille, ettei minulla ole mitään aikomusta jättää nykyistä ryhmääni.
EnglishI also tabled Amendment No 2, but I hereby withdraw it so obviously I shall not dwell on it.
Esitin lisäksi tarkistusta 2, mutta ilmoitan nyt peruuttavani sen enkä siksi tietenkään ryhdy selittämään sitä.
EnglishI hereby declare that Parliament has completed its agenda.
Huomaan, että parlamentti on päässyt esityslistan loppuun.
EnglishI hereby hand this speech over to the President of Parliament.
Luovutan tämän puheen täten parlamentin puhemiehelle.
EnglishInevitably, there are a small number of technical adjustments that I hereby request to be put to the vote in plenary.
On väistämättä tehtävä pieniä teknisiä muutoksia, joista pyydän täysistuntoa äänestämään.
EnglishI hereby declare that I did not raise such a demand, either for Germany or for any other country for that matter.
Oikaisen täten, että en ole esittänyt sellaista vaatimusta Saksan enkä minkään muunkaan maan osalta.
EnglishI should like to say to Mr Pirker that Parliament will be kept well informed, and I hereby undertake to do this.
Jäsen Pirkerille ilmoitan, että parlamentille tiedotetaan täysimääräisesti, ja sitoudun tähän nyt itse.
EnglishLastly, I hereby make an appointment with the governments.

Autres mots

English
  • I hereby