« I hope » traduction en finnois

EN

« I hope » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « I hope » employé en contexte.

Traductions similaires pour « I hope » en finnois

I pronom
hope substantif
Finnish
to hope verbe
Finnish

Exemples d'usage pour « I hope » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI hope we have a successful start for our new procedure for the new budget year.
Toivottavasti uutta varainhoitovuotta koskeva uusi menettelymme alkaa mainiosti.
EnglishObviously, from my personal viewpoint, I hope he comes home as soon as possible.
Toivon tietenkin omasta puolestani, että hän palaisi kotiin mahdollisimman pian.
EnglishI very much hope that more members of the EPP/ED Group will support this report.
Toivon hartaasti, että useammat PPE-DE-ryhmän jäsenet tukisivat tätä mietintöä.
EnglishI hope that all of us have learned this lesson from the events of the last year.
Toivon, että me kaikki olemme oppineet tämän läksyn kuluneen vuoden tapahtumista.
EnglishI hope that the slogan of the Dutch presidency will become 'opt in or opt out' .
Toivon, että puheenjohtajamaa Hollannin motoksi tulee " joko mukaan tai ulos" .
EnglishI hope that the Commission will take some real measures to remedy this situation.
Toivonkin, että komissio ryhtyy todellisiin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi.
EnglishI hope that will be taken back very clearly to the Intergovernmental Conference.
Toivon, että tämä tehdään täysin selväksi hallitusten välisessä konferenssissa.
EnglishI hope that we can deliver something lasting and positive to them for the future.
Toivon, että voimme tarjota heille tulevaisuudessa jotain pysyvää ja myönteistä.
EnglishThe American administration will, I hope, redefine its policy in the Middle East.
Yhdysvaltain johto määrittelee toivottavasti uudelleen Lähi-idän politiikkaansa.
EnglishI hope that that does not happen and that we will have an effective policy soon.
Toivon, ettei näin käy ja että saamme pian käyttöön tehokkaita toimintatapoja.
EnglishI now hope that they will receive a similarly positive response from this Chamber.
Toivon nyt, että tarkistukset saavat yhtä myönteisen vastaanoton täysistunnossa.
EnglishI personally hope that inspections are intensified right now - before Christmas.
Toivon henkilökohtaisesti, että tarkastuksia tehostetaan juuri nyt - ennen joulua.
EnglishI hope, therefore, that this sitting will at least have been useful in two ways.
Tästä syystä toivon, että tämä istunto on hyödyllinen ainakin kahdesta syystä.
EnglishI hope that the President of the Council will give that point a moment's thought.
Toivon, että neuvoston puheenjohtaja pysähtyisi miettimään tätä asiaa hetkeksi.
EnglishI hope you will allow me to comment very briefly on some of the points raised.
Sallinette minun kommentoida hyvin lyhyesti joitakin esiin nousseita näkökohtia.
EnglishI therefore hope that this report will be adopted tomorrow by a large majority.
Siksi toivonkin, että tämä mietintö hyväksytään huomenna suurella enemmistöllä.
EnglishI hope that Commissioner Kinnock listens to this debate and will reflect upon.
Toivon, että komission jäsen Kinnock kuuntelee tätä keskustelua ja miettii sitä.
EnglishI really hope that, between now and Thursday, we will be able to sort things out.
Toivon kaikesta sydämestäni, että saamme asian selvitettyä torstaihin mennessä.
EnglishI hope that the European Union will take into account how complex this issue is.
Toivon, että Euroopan unioni ottaa huomioon tämän kysymyksen monimutkaisuuden.
EnglishI sincerely hope that honourable Members of this House will support this report.
Toivon todella, että parlamentin jäsenet antaisivat tukensa tälle mietinnölle.

Autres mots

English
  • I hope