« I hope you » traduction en finnois

EN

« I hope you » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « I hope you » employé en contexte.

Traductions similaires pour « I hope you » en finnois

I pronom
hope substantif
Finnish
to hope verbe
Finnish
you pronom
you
Finnish

Exemples d'usage pour « I hope you » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI hope you will allow me to comment very briefly on some of the points raised.
Sallinette minun kommentoida hyvin lyhyesti joitakin esiin nousseita näkökohtia.
EnglishSo I hope you will realise that this is not Chinese, but the Tibetan language.
Toivon teidän siis ymmärtävän, ettei tämä ole kiinan kieltä vaan tiibetin kieltä.
EnglishI hope you will all support this report and the measures contained within it.
Toivon, että te kaikki annatte tukenne mietinnölle ja sen sisältämille toimille.
EnglishMr Nassauer, I hope you have informed the security services of this incident.
Herra Nassauer, toivon, että olette ilmoittanut asiasta turvallisuuspalveluille.
EnglishI hope you will agree that there is also work for the IASB to do in that area.
Toivottavasti olette yhtä mieltä siitä, että IASB:llä on tehtävää tälläkin alalla.
EnglishI hope you and the Commission will turn your attention to this very urgently indeed.
Toivon, että te ja komissio kiinnitätte huomiota tähän todella hyvin pikaisesti.
EnglishI hope you will make each other extremely happy.
Onnittelut kihlauksenne johdosta! Toivottavasti olette hyvin onnellisia yhdessä.
EnglishLadies and gentlemen, I hope you will excuse the fact that I am a few minutes late.
(DE) Hyvät parlamentin jäsenet, pahoittelen, että olen muutaman minuutin myöhässä.
EnglishHowever, my opinion has changed a great deal and I hope you have noticed that.
Minun kantani on kuitenkin muuttunut merkittävästi, ja toivon, että se on huomattu.
EnglishI warmly support Mrs Lienemann's report, and I hope you will all do the same.
Kannatan lämpimästi jäsen Lienemannin mietintöä ja toivon kaikkien tekevän samoin.
EnglishI strongly agree with this view too and I hope you will pursue this at the Summit.
Olen vahvasti samaa mieltä tästäkin, ja toivon, että ajatte asiaa huippukokouksessa.
EnglishIt is about winning by using intelligence and I hope you will all support it.
Kyse on voittamisesta, kun käytetään älykkyyttä, ja toivon, että tuette sitä.
EnglishI hope you have not awakened extravagant expectations, but we will do our best.
Toivon, ettette herättänyt kohtuuttomia odotuksia, mutta teemme parhaamme.
EnglishMr President, I hope you will refuse explanations of votes from these people.
Arvoisa puhemies, toivon, että kiellätte näitä ihmisiä antamasta äänestysselityksiä.
EnglishI hope you will keep Parliament informed of what happens in the interim.
Toivottavasti pidätte parlamentin ajan tasalla siitä, mitä tällä välin tapahtuu.
EnglishSuch are our expectations of your Commission, and I hope you will be able to meet them.
Tätä me odotamme komissioltanne, ja toivon, että voitte täyttää nämä odotukset.
EnglishI hope you will not incline too much towards the US, for example on environmental issues.
Toivon, että ette huomioi liikaa Yhdysvaltoja esimerkiksi ympäristökysymyksissä.
EnglishThe Commission proposal introduces important innovations which I hope you can support.
Komission ehdotus sisältää tärkeitä innovaatioita, joita toivon teidän kannattavan.
EnglishI hope you all have a good break, but only after you have voted this afternoon!
Toivon teille kaikille hyvää lomaa, mutta vasta kun iltapäivän äänestykset on toimitettu!
EnglishI hope you will finally find an answer during this summit in Ljubljana.
Toivon, että löydätte lopultakin asiaan ratkaisun Ljubljanan huippukokouksessa.

Autres mots

English
  • I hope you