« I just » traduction en finnois

EN

« I just » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « I just » employé en contexte.

Traductions similaires pour « I just » en finnois

I pronom
just adjectif
just adverbe

Exemples d'usage pour « I just » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI find this pronouncement just as surprising as the term 'European citizenship'.
Tämä sanamuoto on mielestäni yhtä yllättävä kuin termi "Euroopan kansalaisuus".
EnglishI would therefore just like to add some more questions to those that were asked.
Haluaisinkin vielä esittää muutaman kysymyksen jo esitettyjen kysymysten lisäksi.
EnglishI should just like to make a quick comment on the François Mitterrand quotation.
Haluaisin kommentoida lyhyesti täällä esitettyä lainausta François Mitterrandilta.
EnglishPerhaps colleagues will bear with me if I just set out why that is so critical.
Ehkäpä kollegat jaksavat kuunnella, jos selitän nyt, miksi asia on niin tärkeä.
EnglishI have just learnt of the conclusions of the Competition Council in this regard.
Olen juuri perehtynyt kilpailuasioista vastaavan neuvoston päätelmiin asiassa.
EnglishI should just like to add a word about interinstitutional agreements in general.
Haluan sanoa vielä muutaman sanan toimielinten välisistä sopimuksista yleensä.
EnglishYes, I am an impatient person by nature, but I just thought I would mention that.
Kyllä, olen luonteeltani kärsimätön ihminen, mutta halusin vain mainita asian.
English   Mr President, I should just like to call the Bureau’s attention to one matter.
   Arvoisa puhemies, haluan vain kiinnittää puhemiehistön huomion erääseen asiaan.
EnglishI have just a few more words to say about your critical comments on foreign policy.
Vielä muutama sana teidän ulkopolitiikkaa koskevista kriittisistä huomioistanne.
EnglishMr President, I just wish to state that I was here yesterday but did not vote.
Arvoisa puhemies, haluan vain sanoa, että olin täällä eilen, mutta en äänestänyt.
EnglishMadam President, I just wanted to say that I was present at the session yesterday.
Arvoisa rouva puhemies, halusin vain sanoa, että olin läsnä eilisessä istunnossa.
EnglishMr President, I would just like to say that my name does not need to be recorded.
Arvoisa puhemies, halusin vain sanoa, ettei nimeäni tarvitse merkitä muistiin.
EnglishI would just like to draw attention to the last matter - the question of security.
Haluaisin vain kiinnittää huomiota viimeiseen asiaan - turvallisuuskysymykseen.
English4:27 Just before I left New York I decided I could actually renovate my studio.
4:27 Juuri ennen kuin lähdin New Yorkista päätin, että voisin remontoida studioni.
EnglishI have just compared the results of these competitions, when recruitment began.
Olen juuri vertaillut näiden kilpailujen tuloksia, kun rekrytointi on alkanut.
EnglishI have brought it just to remind us how difficult this Treaty is to put together.
Toin sen muistuttaakseni meitä siitä, kuinka hankalaa uusi sopimus on laatia.
EnglishMr President, pursuant to Rule 145, I would just like to make a personal statement.
Arvoisa puhemies, haluan antaa 145 artiklan mukaisesti henkilökohtaisen lausuman.
EnglishI do not wish to impose anything on anyone: I just want to assess possibilities.
En halua pakottaa ketään mihinkään: Haluan vain tarkastella mahdollisuuksia.
English   Mr President, I should just like to point out that the clock says it is 6.56 p.m.
   Arvoisa puhemies, haluaisin vain huomauttaa, että kello näyttää olevan 18.56.
EnglishDid I hear correctly just now that the Commission can accept Amendments 36 and 43?
Kuulinko juuri aivan oikein, että komissio voi hyväksyä tarkistukset 36 ja 43?

Autres mots

English
  • I just