« I know » traduction en finnois

EN

« I know » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « I know » employé en contexte.

Traductions similaires pour « I know » en finnois

I pronom
to know verbe

Exemples d'usage pour « I know » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI would like to know whether you will be coming back to the resolution on Haiti.
Haluaisin tietää, onko Haitia koskevaan päätöslauselmaan tarkoitus vielä palata.
EnglishI do not know what will happen during the vote, but we cannot ignore this issue.
En tiedä, mitä äänestyksen aikana tapahtuu, mutta emme voi sivuuttaa tätä asiaa.
English(DE) I will begin with the last point, because I know it is very controversial.
(DE) Aloitan viimeisestä kohdasta, koska tiedän sen olevan hyvin kiistanalainen.
EnglishI know what I am talking about, Mr Katiforis, for I, myself, have been a smoker.
Jäsen Katiforis, tiedän mistä puhun. Olen nimittäin itsekin ollut tupakoitsija.
EnglishI know that it will not be possible to have proper ratios as quickly as all that.
Tiedän, ettemme varmaankaan kovin nopeasti pääse täysin tasaisiin suhdelukuihin.
EnglishI know he has worked very hard on this case, as have other Members of Parliament.
Tiedän, että hän on tehnyt paljon asian eteen, kuten muutkin parlamentin jäsenet.
EnglishI know the European Parliament would like this revision to take place quite soon.
Tiedän, että Euroopan parlamentti haluaisi, että tarkistus tehdään sangen pian.
EnglishThat does not necessarily follow - but I do not know when the job becomes vacant!
Näin ei nimittäin välttämättä käy. En kuitenkaan tiedä, milloin virka vapautuu!
EnglishWell, I know very well that I will be greeted with smiles and grins everywhere.
Minä tiedän oikein hyvin, että saan kaikkialla osakseni hymyilyä ja hymähtelyä.
EnglishI know that some differences have emerged concerning the classification of waste.
Tiedän, että joitain poikkeavia mielipiteitä on esitetty jätteen luokittelusta.
EnglishI do not know who voted that way, or why, but I believe that it was a mistake.
En tiedä kuka on äänestänyt näin, en tiedä miksi, mutta uskon, että se on virhe.
EnglishI know how difficult that is because energy policy is really a difficult terrain.
Tiedän, kuinka vaikeaa se on, koska energiapolitiikka on todella vaikeaa aluetta.
EnglishI do not know, and it is very difficult for us to judge the matter this evening.
En osaa sanoa, ja meidän on myös hyvin vaikea arvioida tätä asiaa tänä iltana.
EnglishI know for certain that Commissioner Van Miert finds them difficult to accept too.
Olen varma siitä, että komission jäsen Van Miertillä on vaikeuksia asian kanssa.
EnglishAs far as I know, the Commission has no right to conclude voluntary agreements.
Mielestäni komissiolla ei ole nimittäin oikeutta solmia vapaaehtoisia sopimuksia.
EnglishI certainly do not know what symbol would have this unifying force in Germany!
En edes tiedä, millä symbolilla olisi Saksassa sellainen voima yhdistää ihmisiä.
EnglishHe knows more about solar than anyone I know anywhere in the world guaranteed.
Hän tietää enemmän aurinkoenergiasta kuin kukaan, jonka tunnen, koko maailmassa.
EnglishAs you know, I have wanted to work with the European Parliament from the beginning.
Kuten tiedätte, halusin työskennellä Euroopan parlamentin kanssa alusta lähtien.
EnglishI know that the Council is against it, but we could have kept this all together.
Tiedän neuvoston vastustavan tätä, mutta näin olisimme voineet pitää kaiken koossa.
EnglishMr President, as you all know, I was the original rapporteur for this report.
Arvoisa puhemies, kuten kaikki tiedätte, olin mietinnön alkuperäinen esittelijä.

Autres mots

English
  • I know