« I know him » traduction en finnois

EN

« I know him » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « I know him » employé en contexte.

Traductions similaires pour « I know him » en finnois

I pronom
to know verbe
him pronom

Exemples d'usage pour « I know him » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSince the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
EnglishI respect the Commissioner, I know him to be an honest man.
Kunnioitan komission jäsentä, tiedän hänen olevan rehellinen mies.
EnglishI have known the rapporteur a long time and I know him well.
Olen tuntenut esittelijän kauan ja tunnen hänet hyvin.
EnglishI know that he will not cause one because I know him.
Tiedän, ettei jäsen Theonas tee niin, koska tunnen hänet.
EnglishIf I know him well enough, I think that this is definitely in his interests and that he will show openness and willingness to listen.
Jos en erehdy hänen suhteensa, uskon, että hän pyrkii juuri tähän ja osoittaa avoimuutta ja halua kuunnella.
EnglishI know him, after all, as a staunch supporter of inland shipping and I had hoped that such amendments would have been agreeable to him.
Tiedän hänen olevan sisävesiliikenteen vankkumaton kannattaja ja toivoin, että hän olisi pitänyt tällaisia tarkistuksia sopivina.
EnglishI should like to reassure Mr Daul, I know him well, and I know that he is much closer to the values of the social market economy and is not in any way an unbridled capitalist.
Haluaisin rauhoitella Joseph Daulia, tunnen hänen hyvin ja tiedän, että hän on paljon lähempänä sosiaalisen markkinatalouden arvoja, eikä hän ole missään nimessä hillitön kapitalisti.

Autres mots

English
  • I know him