« I know some » traduction en finnois

EN

« I know some » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « I know some » employé en contexte.

Traductions similaires pour « I know some » en finnois

I pronom
to know verbe
some adverbe
some pronom
some

Exemples d'usage pour « I know some » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI know some of your constituents, Mr President, suffered the same experience.
Arvoisa puhemies, tiedän, että jotkut äänestäjistänne kokivat saman.
EnglishI know some of you would like to do even more for our eastern partners.
Tiedän, että jotkut teistä haluaisivat tehdä enemmänkin itäisten kumppaneidemme hyväksi.
EnglishI know some will want to go further and much faster.
Tiedän, että jotkut haluavat edetä pitemmälle ja paljon nopeammin.
EnglishI know some people in this House were angry about that.
Tiedän, että muutamat henkilöt täällä olivat vihaisia siitä.
EnglishI know some progress has been made in identifying the virus, but what progress has been made in identifying a vaccine for us?
Tiedän, että viruksen tunnistamisessa on edistytty, mutta miten on edistytty rokotteen tunnistamisessa?
EnglishI know some have suddenly asked for more time.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, both you and I know some of these representatives of civil society personally.
Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, te ja minä tunnemme henkilökohtaisesti muutamia näistä kansalaisyhteiskunnan edustajista.
EnglishI do not want to go into detail here, but I know some regions within the ACP group that are ready to start negotiations tomorrow.
En halua käsitellä tätä asiaa yksityiskohtaisesti, mutta tiedän, että jotkin AKT-valtioiden alueet olisivat valmiita aloittamaan neuvottelut jo huomenna.
EnglishI know some of the consumer movements disagree with me but the only rational way to trace out responsibility is to do it along this line.
Tiedän, että jotkut kuluttajien asialla olevat järjestöt ovat eri mieltä kanssani, mutta ainoa järkevä keino määritellä vastuu on tehdä se tällä tavalla.
EnglishI know some of my colleagues are concerned that soft-law options would undermine or take away Parliaments prerogative as a legislator.
Tiedän, että jotkut kollegat ovat huolissaan siitä, että suositusluontoisen oikeuden soveltaminen heikentäisi parlamentin oikeuksia lainsäätäjänä tai veisi ne kokonaan.
EnglishI know some of my colleagues here have doubts or worries concerning the credibility or sincerity of some of the people involved in the pharmaceutical industry.
Tiedän, että osa kollegoistani suhtautuu täällä epäilevästi ja huolestuneesti tiettyjen lääketeollisuuden toimijoiden uskottavuuteen tai rehellisyyteen.
EnglishI know some will be concerned that a brand new military mission in Bosnia sends a signal that the country continues to suffer from significant instability.
Tiedän joidenkin olevan huolissaan siitä, että Bosniassa toteutettava upouusi sotilasoperaatio on merkki siitä, että valtio kärsii edelleen merkittävästä epävakaudesta.
EnglishI know some of you will be there, so it is essential that I report to you formally on where we stand and that we discuss the situation that this round faces.
Tiedän, että jotkut teistä osallistuvat siihen, joten on tärkeää, että ilmoitan teille virallisesti, mikä tilanne nyt on, ja että keskustelemme tämän neuvottelukierroksen tilanteesta.

Autres mots

English
  • I know some