« I know you » traduction en finnois

EN

« I know you » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « I know you » employé en contexte.

Traductions similaires pour « I know you » en finnois

I pronom
to know verbe
you pronom
you
Finnish

Exemples d'usage pour « I know you » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe persecution of Christians in Eritrea is a subject I know you are familiar with.
Kristittyjen vainoaminen Eritreassa on aihe, johon tiedän teidän olevan perehtynyt.
EnglishNow I know you take the view that social policy is a national matter, and rightly so.
Tiedän toki, että pidätte sosiaalipolitiikkaa, aivan oikein, kansallisena asiana.
EnglishI know you welcomed my family, my mother, my children, and you listened to them.
Tiedän, että toivotitte perheeni, äitini ja lapseni tervetulleiksi ja kuuntelitte heitä.
EnglishI know you will deny this, but I would like to hear you repeat it emphatically.
Tiedän, että kiellätte tämän, mutta haluaisin kuulla teidän toistavan sen painokkaasti.
EnglishI know you are a reasonable man; I know that you listen to arguments.
Tiedän, että olette järkevä ihminen ja että kuuntelette esitettyjä perusteluja.
EnglishI will not go into specific points because I know you are pushed for time.
En paneudu nyt erityisseikkoihin, sillä tiedän, että teillä vähän aikaa.
EnglishI know you said we have made progress, but are we getting to the really ideal situation?
Totesitte, että olemme edistyneet, mutta pääsemmekö todella ihanteelliseen tilanteeseen?
EnglishI know you, as Commissioner, and the Commission are working very hard on this programme.
Tiedän, että te komission jäsenenä ja komissio teette paljon töitä tämän ohjelman eteen.
EnglishAs I know you, it does not matter; today is one of my good days.
Tunnen jo teidät, mutta sillä ei ole merkitystä. Tänään minulla on hyvä päivä.
EnglishI know you're there because I can hear you, but I can't see you because I normally wear glasses.
Voin myös kuulla teidät, mutta en voi nähdä, koska normaalisti käytän silmälaseja.
EnglishI know you will do your best in that, and I wish you well in all your endeavours.
Tiedän, että teette parhaanne tässä asiassa, ja toivotan teille kaikkea hyvää kaikkiin toimiinne.
EnglishI know you have been doing a lot of work on this yourself.
Tiedän, että olette tehnyt omasta aloitteestanne paljon työtä tämän asian eteen.
EnglishMr President, I know you share our concerns about the appalling situation in Zimbabwe.
Arvoisa puhemies, tiedän teidän jakavan huolemme Zimbabwessa vallitsevasta hirveästä tilanteesta.
EnglishI know you will put this process in motion and that is important too.
Tiedän, että pistätte asian liikkeelle ja että se on myös tärkeää.
EnglishI know you have a lot to do on the Sixth Environmental Action Programme and other things.
Tiedän että teillä on paljon tekemistä kuudennessa ympäristön puiteohjelmassa ja muissa asioissa.
EnglishI know you're out there, they told me backstage, it's a full house and such.
Tiedän, että olette siellä, koska minulle kerrottiin niin.
EnglishI know you have some very important colleagues who are slowing this whole business down.
Tiedän, että teillä on vaikutusvaltaisia kollegoja, jotka hidastavat tätä koko asiaa jonkin verran.
EnglishI know you are a master of diplomacy, but a response would be most appropriate in this case.
Tiedän teidän olevan mestarillinen diplomaatti, mutta vastaus olisi joka tapauksessa paikallaan.
EnglishI know you accept this, Commissioner, and you have said so in a previous response.
Arvoisa komission jäsen, tiedän, että olette samaa mieltä, ja olette sanonut sen aiemmassa vastauksessanne.
EnglishMs Lunacek, in your country - I know you are from Austria - is there a Green Ombudsman?
Hyvä jäsen Lunacek, onko teidän kotimaassanne - tiedän, että tulette Itävallasta - vihreä oikeusasiamies?

Autres mots

English
  • I know you