« ignorance » traduction en finnois

EN

« ignorance » en finnois

volume_up
ignorance {substantif}

EN ignorance
volume_up
{substantif}

ignorance (aussi: unconsciousness, obliviousness)
A cancer that is fed, not by religion, but by greed, hate, envy and ignorance.
Syöpä, jota ruokkii ahneus, viha, kateus ja tietämättömyys, eikä uskonto.
The ignorance of the press - sometimes the quality press - also confirms this view.
Tämän osoittaa myös lehdistön - osittain myös luotettavan lehdistön - tietämättömyys.
The problem for me was not ignorance; it was preconceived ideas.
Ongelma ei ollut tietämättömyys: ongelma oli etukäteen muodostetut ideat.
ignorance
volume_up
oppimattomuus {substantif}
Ignorance, a lack of education and illiteracy often mean a lack of future prospects.
Oppimattomuus, koulutuksen puute sekä luku- ja kirjoitustaidottomuus merkitsevät usein heikkoja tulevaisuudennäkymiä.

Exemples d'usage pour « ignorance » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe origins of the problem can be attacked by tackling poverty and ignorance.
Pahan torjumiseksi meidän on ensin tartuttava köyhyyden ja tiedonpuutteen ongelmaan.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the ignorance about Islam is tragic.
Herra puhemies, hyvät kollegat, on traagista, miten vähän islaminuskoa tunnetaan.
EnglishAll this results from ignorance, of course, but it mainly due to grinding poverty.
Kaikki tämä johtuu toki tietämättömyydestä, mutta se on lähinnä jäytävän köyhyyden syytä.
EnglishIt is only by eradicating poverty and ignorance that we will definitively defeat terrorism.
Voitamme terrorismin lopullisesti vain poistamalla köyhyyden ja tietämättömyyden.
EnglishIt is dangerous because people's innocence and ignorance is being exploited.
Se on vaarallista, koska siinä hyödynnetään ihmisten luottavaisuutta ja tietämättömyyttä.
English(DE) Madam President, errors are made through carelessness or ignorance.
(DE) Arvoisa puhemies, virheet syntyvät huolimattomuudesta tai välinpitämättömyydestä.
EnglishIn so doing, they have shown their ignorance of the European car market.
Näin toimiessaan se on osoittanut tietämättömyytensä eurooppalaisilla automarkkinoilla.
EnglishWas it a reward for ignorance or were there other interests involved ?
Oliko kyseessä palkinto välinpitämättömyydestä, vai liittyikö asiaan muita intressejä?
EnglishIf we do that we are left exchanging insults on the basis of self-interest and ignorance.
Jos teemme niin, me vain solvaamme toisiamme oman edun ja tietämättömyyden perusteella.
EnglishIgnorance of the law is used as an excuse, but this is totally wrong.
Tietämättömyyttä lainsäädännöstä käytetään usein tekosyynä, mutta se on täysin väärin.
EnglishWe should not think of consumers as beings that we alone can release from ignorance.
Kuluttajaa ei pidä kohdella olentona, jota vain me voimme valistaa.
EnglishBut whatever it is, we must make sure that we do not discard it out of ignorance.
Mikä tahansa vastaus onkin, meidän on varmistettava, että emme hylkää sitä tietämättömyydessämme.
EnglishThus, given that the disease is preventable, women are dying partly because of our ignorance.
Koska sairaus on siis ehkäistävissä, naiset kuolevat osaksi tietämättömyytemme takia.
English6:05 These examples are just the first glimpse of our ignorance of life on this planet.
6:05 Nämä esimerkit ovat vain ensihäivähdys tietämättömyydestämme tämän planeetan elämästä.
EnglishMr Malmström mentioned ignorance about the Ombudsman's office in some Member States.
Jäsen Malmström mainitsi, että oikeusasiamiehen toimistoa ei tunneta joissakin jäsenvaltioissa.
EnglishIgnorance is bliss, they say, but you can't put up with things like this."
Sanotaan, että tieto lisää tuskaa, mutta tällaista ei voi sietää."
EnglishWe are dealing here with little more than media hysteria and ignorance.
Olemme tekemisissä lähinnä mediahysterian ja tietämättömyyden kanssa.
EnglishIgnorance of the facts, particularly at household and small firm level.
Tosiseikkoja ei tunneta kotitalouksien ja pienten yritysten tasolla.
EnglishWe need to combat ignorance and outmoded clichés about gender roles.
Meidän on aloitettava taistelu tietämättömyyttä ja vanhentuneita sukupuolirooleja vastaan.
EnglishYou are an example for all Nigerians who want to leave behind poverty and ignorance.
Olette esimerkkinä kaikille nigerialaisille, jotka haluavat eroon köyhyydestä ja tietämättömyydestä.