« ignorant » traduction en finnois

EN

« ignorant » en finnois

EN ignorant
volume_up
{adjectif}

It helps sometimes to be a little ignorant of the difficulties.
Joskus on vain hyväksi olla tietämätön vaikeuksista.
None of us can any more be ignorant of the fact that the European internal market has created two million jobs since 1993.
Kukaan meistä ei voi enää olla tietämätön siitä, että Euroopan sisämarkkinoiden avulla on vuoden 1993 jälkeen luotu kaksi miljoonaa työpaikkaa.
It is an ignorant and arrogant regime, as proved by the statements made by its President on the holocaust; not even Le Pen would plumb such depths.
Kyseessä on tietämätön ja ylimielinen hallinto, mistä ovat osoituksena sen presidentin juutalaisten kansanmurhasta esittämät lausunnot.
ignorant (aussi: impolite)
ignorant (aussi: uneducated, unlearned)
ignorant

Synonymes anglais de « ignorant »

ignorant

Exemples d'usage pour « ignorant » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe conduct of the British Government can only be described as malevolent and ignorant.
Brittihallituksen toimintaa voi nimittää vain ilkeämieliseksi ja tietämättömäksi.
EnglishThere is absolutely no democracy whatsoever, and the people are being kept ignorant.
Maassa ei ole tietoakaan demokratiasta, ja ihmiset pidetään epätietoisuuden vallassa.
EnglishWhat we have witnessed are ignorant acts creating humiliation and insult.
Kyse on ollut tietämättömyydestä johtuvista teoista, jotka ovat nöyryyttäneet ja loukanneet.
EnglishI am certain that the topic has been discussed, but I am ignorant of the content of the discussion.
Olen varma siitä, että aiheesta on keskustelu, mutta en tiedä, mitä on sanottu.
EnglishYou should not imagine that I am ignorant of the role played by high culture.
Ei pidä kuvitella, etten tietäisi korkeakulttuurin merkitystä.
EnglishThe majority should not be punished for the actions of the ignorant few.
Enemmistöä ei pitäisi rankaista muutaman moukan tekojen takia.
EnglishThis is the only way of avoiding a split in European society between the informed and the ignorant.
Vain siten voidaan estää Euroopan yhteiskunnan jakautuminen koulutettuihin ja eikoulutettuihin.
EnglishThe first thing we usually do when someone disagrees with us is we just assume they're ignorant.
Kun joku on eri mieltä, oletamme heidän olevan tietämättömiä.
EnglishWe are talking about learning something about chemicals of which we are at present ignorant.
On kysymys siitä, että saamme lisää tietoa kemikaaleista, joista emme tällä hetkellä tiedä juuri mitään.
EnglishIt is true that Western policy has very often been a simplistic policy that is ignorant with regard to Iran.
On totta, että länsimainen politiikka on usein ollut yksisilmäistä ja tiedot Iranista vähäisiä.
EnglishNevertheless, Mr President, some ignorant and stupid things have been said by some people on this occasion.
Arvoisa puhemies, täällä on nyt sanottu joitakin tyhmiä asioita.
EnglishConsumers are treated like ignorant, uninformed children.
Kuluttajia pidetään tietämättöminä pikkulapsina.
EnglishThose people are ignorant and have become the enemies of those who are different from them in race or colour.
Nämä ihmiset ovat tietämättömiä, ja he ovat tehneet vihollisia niistä, jotka poikkeavat heistä rodultaan tai ihonväriltään.
EnglishFirst of all I find it deplorable, ignorant even, not to know what is going on in one's own organisation.
Ensinnäkin mielestäni on valitettavaa, lähes tietämättömyyden rajoilla olevaa, ettei tiedetä, mitä omassa organisaatiossa tapahtuu.
EnglishOn all these issues, the Council behaved as if it is ashamed of our values or ignorant of them altogether.
Kaikissa näissä kysymyksissä neuvosto käyttäytyi ikään kuin se häpeäisi arvojamme – tai ikään kuin se ei piittaisi niistä vähääkään.
EnglishApart from a few rather coarse, ignorant contributions from my opponent, what has been said has been very sensible.
Täällä on sanottu paljon viisaita sanoja lukuun ottamatta muutamia vastapuoleni esittämiä melko karkeita, epäasiallisia puheenvuoroja.
EnglishAnd secondly, it's ignorant.
EnglishMuch of Pakistan's population has no access to education and is ignorant of the basic rules of social behaviour.
Suurella osalla Pakistanin väestöstä ei ole mahdollisuutta koulunkäyntiin, eikä sillä ole käsitystä sosiaalisen käyttäytymisen perussäännöistä.
EnglishLike most of us, she has been accused of being a stooge of the pharmaceutical industry, of being ignorant and insensitive.
Kuten useimpia meistä, häntäkin on syytetty lääketeollisuuden sätkynukeksi ja arvosteltu tietämättömyydestä ja välinpitämättömyydestä.
EnglishCitizens have not become participants and partners in this process, of which they are ignorant on both sides of the Mediterranean.
Kansalaiset eivät ole osallistuneet eivätkä ryhtyneet kumppaneiksi prosessiin, jota ei tunneta Välimeren kummallakaan puolella.