« II » traduction en finnois

EN

« II » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « II » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « II » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishA third element of the proposals is that the Seveso II Directive should be reviewed.
Ehdotusten kolmantena osana on niin kutsutun Seveso II -direktiivin muuttaminen.
EnglishGoering was Hitler's second in command in World War II, his designated successor.
Göring oli Hitlerin oikea käsi toisessa maailmansodassa, hänen valittu seuraajansa.
EnglishThey have been advocated in a particularly charismatic manner by Pope John Paul II.
Paavi Johannes Paavali II on puolustanut niitä erityisen karismaattisella tavalla.
EnglishThis provocative attitude places a time bomb under the Malino II agreement.
Tämä provokatiivinen asenne muodostaa aikapommin Malino II -rauhanjulistukselle.
EnglishBasel II and revision of the Capital Requirements Directive (CRD 4) (debate)
Basel II -sopimus ja vakavaraisuusdirektiivien tarkistaminen (CRD 4) (keskustelu)
EnglishDuring World War II and after it we were united by a common view of human rights.
Toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen meitä yhdisti yhteinen ihmisoikeusnäkemys.
EnglishErika I has been succeeded by Erika II, and there is presumably more to come.
Erika I -katastrofia seurasi Erika II -katastrofi ja jatkoa todennäköisesti seuraa.
EnglishI congratulate the Council on reaching a compromise on the SIS II legislative package.
Onnittelen neuvostoa kompromissin saavuttamisesta SIS II -lainsäädäntöpaketista.
English2008 budget guidelines (Sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII(A) and VIII(B))
Vuoden 2008 talousarvion suuntaviivat - pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX
EnglishThe new Marco Polo II programme provides many opportunities in this direction.
Uusi Marco Polo II -ohjelma tarjoaa useita tämänsuuntaisia mahdollisuuksia.
EnglishThe regulatory system in Basel II was circumvented by means of shadow banking.
Basel II -sopimuksen sääntelyjärjestelmää kierrettiin pankkialan varjojärjestelmällä.
EnglishLet me close with a quote from someone very familiar to you: John Paul II.
Päätän siteeraamalla henkilöä, joka on teille hyvin tuttu: Johannes Paavali II.
EnglishThe problems with SIS II do not involve the infrastructure that it shares with VIS.
SIS II -järjestelmän ongelmat eivät koske sen VIS:n kanssa jakamaa infrastruktuuria.
EnglishIs ‘Schengen plus’ a necessary requirement for the implementation of Schengen II?
Onko "Schengen plus" välttämätön edellytys Schengen 2:n täytäntöönpanolle?
EnglishThe Erika II package under discussion therefore deserves all possible support.
Käsittelyssä oleva Erika II -paketti ansaitseekin kaiken mahdollisen tuen.
EnglishBoth areas - the accounting standards and Basel II - are hideously complicated.
Molemmat alat - tilinpäätösstandardit ja Baselin II sopimus - ovat hyvin monimutkaisia.
EnglishIt is this PEPPER II report which constitutes the basis of our reflection today.
Tämä PEPPER II -mietintö muodostaa tämänpäiväisen käsittelymme perustan.
EnglishThe Maltese people ask not for an application of the Dublin II or Frontex regulations.
Maltan kansa ei pyydä Dublin II -asetuksen tai Frontex-asetusten soveltamista.
EnglishMy task as rapporteur has been to help prepare a new programme, Leonardo II.
Tehtäväni esittelijänä on ollut auttaa uuden ohjelman, Leonardo II: n, laatimisessa.
EnglishWe need to strive towards making Dublin II and burden sharing a reality.
Meidän on yritettävä toteuttaa käytännössä Dublin II -asetus ja taakan jakaminen.
Autres mots
English
  • II