« ill » traduction en finnois

EN

« ill » en finnois

volume_up
ill {adj.}
FI

EN ill
volume_up
{adjectif}

ill (aussi: diseased, morbid, sick)
volume_up
sairas {adj.}
In my country, it seems that every other child is ill.
Omassa maassani vaikuttaa siltä, että jokainen lapsi on sairas.
It has nothing to do with whether someone is chronically ill or an acute case.
Sillä ei ole siis mitään tekemistä sen kanssa, onko potilas kroonisesti sairas vai onko tapaus akuutti.
Václav Havel is gravely ill and has been hospitalised.
Václav Havel on vakavasti sairas ja joutunut sairaalaan.

Synonymes anglais de « ill »

ill

Exemples d'usage pour « ill » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAt present, we are just dressing up savings products in a very ill-defined way.
Tällä hetkellä me vain verhoamme säästötuotteet hyvin huonoilla määritelmillä.
EnglishI'll give you some examples of what modern progress has made possible for us.
Kerron teille muutaman esimerkin, mitkä moderni kehitys on tehnyt mahdolliseksi.
EnglishWe recognise that the existing framework is ill-adapted to the defence market.
Myönnämme, että olemassa oleva kehys soveltuu huonosti puolustusalan markkinoihin.
EnglishYou asked, Mr Trakatellis, whether people in hospitals can get even more ill.
Jäsen Trakatellis, kysyitte, voivatko ihmisten sairaudet pahentua sairaaloissa?
EnglishThe free trade agreements concluded in this context are ill-considered in my view.
Näissä puitteissa tehdyt kauppasopimukset ovat mielestäni huonosti harkittuja.
EnglishAs my colleague Mr Deva pointed out, they are signally ill-equipped to do so.
Kuten jäsen Deva jo huomautti, niillä on erittäin huonot edellytykset tehdä niin.
EnglishI voted against the report, as it was ill-timed, in spite of the amendments.
Äänestin mietintöä vastaan, koska sen ajoitus on tarkistuksista huolimatta huono.
English   Mr President, I am sorry to hear that the Commissioner is ill this evening.
   Arvoisa puhemies, olen pahoillani siitä, että komission jäsen on sairaana.
EnglishThe Commission’s original draft was a clumsy text, ill conceived and unwise.
Komission alkuperäinen luonnos oli kömpelö, huonosti suunniteltu ja harkitsematon.
English1:18 So I thought, okay, I'll try and make an electric toaster from scratch.
1:18 Joten ajattelin, että yritän tehdä leivänpaahtimen alkutekijöistään asti.
EnglishDiseases and ill-health affect different groups in society in different ways.
Sairaudet ja terveydelliset ongelmat vaikuttavat eri yhteiskuntaryhmiin eri tavoin.
EnglishIt's embarrassing how influential behaviorism was, but I'll get back to that.
Ihan nolottaa, miten vaikutusvaltainen behaviorismi oli, mutta palaan siihen.
EnglishOne in eight bathers, according to current standards, runs the risk of becoming ill.
Nykyisten standardien mukaan yhdellä kahdeksasta uimarista on vaara sairastua.
EnglishHe is ill in bed, but, you will be glad to know, he will be with us again shortly.
Hän on sairaana, mutta iloksenne voin ilmoittaa, että hän palaa taas pian joukkoomme.
English"Couldn't we stipulate that animals which fall ill have to be treated but not eaten?"
"Emmekö voisi määrätä, että sairastuneita eläimiä saa hoitaa, mutta ei syödä?"
EnglishSuch a measure would be demagogic and totally ill-suited in the current situation.
Tällainen toimi olisi populistinen ja se ei olisi sopiva nykyisen tilanteen kannalta.
EnglishWe heard Mr Cohn-Bendit say that those who oppose this Treaty are mentally ill.
Kuulimme Daniel Cohn-Benditin sanovan, että sopimuksen vastustaminen on mielisairasta.
English11:05 I'll give you a couple of more examples on irrational decision-making.
11:05 Annan teille muutaman lisäesimerkin irrationaalisesta päätöksenteosta.
EnglishYou each can ill afford to voice your disappointment, so I will do it for you.
Teistä kumpikaan pystyy tuskin tuomaan julki pettymystään, joten teen sen puolestanne.
EnglishYou think you are enlarging the EU empire by this ill thought-out policy.
Luulette laajentavanne EU:n valtapiiriä tällä huonosti harkitulla politiikalla.