« ill afford » traduction en finnois

EN

« ill afford » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « ill afford » employé en contexte.

Traductions similaires pour « ill afford » en finnois

ill adjectif
Finnish
to afford verbe

Exemples d'usage pour « ill afford » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishYou each can ill afford to voice your disappointment, so I will do it for you.
Teistä kumpikaan pystyy tuskin tuomaan julki pettymystään, joten teen sen puolestanne.
EnglishSmall businessmen can ill afford this cost at a time of economic strife.
Pienyrittäjillä tuskin on varaa tällaisiin kustannuksiin taloudellisen taantuman aikaan.
EnglishEnergy-guzzling humanity can ill afford not to examine this possibility.
Energiasyöppö ihmiskunta ei voi jättää tätä mahdollisuutta tutkimatta.
EnglishThat is totally and utterly wrong, and it is something that we can ill afford in a time of recession.
Tämä on täysin väärin, eikä meillä ole tähän varaa taantuman aikana.
EnglishThat's more than I can really afford but I'll take it.
Se on enemmän kuin mihin minulla olisi varaa, mutta otan sen.
EnglishBringing skilled workers from the Third World robs poor countries of people they can ill afford to lose.
Jos tuomme kolmannesta maailmasta osaavia työntekijöitä, viemme köyhiltä mailta ne ihmiset, joita niillä ei olisi varaa menettää.
EnglishIt is naïve to claim that duty-free sales result in revenue shortfalls that the Member States can ill afford.
On täysin epärealistista väittää, että verovapaa kauppa aiheuttaisi verotulojen vähenemistä, josta jäsenvaltiot eivät selviydy.
EnglishWe can ill afford either to hold back or collect payment from producers as the Bulgarian sector is in the process of being modernised.
Meillä ei ole varaa pidättää tai kerätä maksuja tuottajilta, sillä Bulgarian maitoalaa uudistetaan parhaillaan.
EnglishThis directive will bring unbelievable costs to employers and the government, which we can ill afford at this time.
Tällä direktiivillä aiheutetaan uskomattoman paljon kustannuksia työnantajille ja hallitukselle, ja meillä ei ole niihin tällä hetkellä varaa.
EnglishThe answer is the very local people, the very local workers and the very local taxpayers in emerging economies and developing countries who can ill afford to shoulder those costs.
Oikea vastaus on paikallinen väestö, kehittyvien talouksien ja kehitysmaiden paikalliset työntekijät ja veronmaksajat, joilla on tuskin varaa tällaisiin kustannuksiin.
EnglishIn fact, all it is doing is bringing itself and the European Union into disrepute and burdening European businesses with a layer of cost and bureaucracy that they can ill afford.
Itse asiassa se ainoastaan saattaa itsensä ja Euroopan unionin huonoon valoon ja kuormittaa eurooppalaisia yrityksiä lisäkustannuksilla ja byrokratialla, joihin niillä tuskin on varaa.

Autres mots

English
  • ill afford