« ill-conceived » traduction en finnois

EN

« ill-conceived » en finnois

volume_up
ill {adj.}
FI

EN ill-conceived
volume_up
{adjectif}

ill-conceived
The Commission’s original draft was a clumsy text, ill conceived and unwise.
Komission alkuperäinen luonnos oli kömpelö, huonosti suunniteltu ja harkitsematon.
In my opinion, the entire independence process is hasty and ill-conceived.
Koko itsenäisyysprosessi on mielestäni hätäinen ja huonosti suunniteltu.
Altogether this is an ill-conceived, irrational and ultimately unnecessary piece of legislation.
Tämä on kaiken kaikkiaan huonosti suunniteltu, irrationaalinen ja viime kädessä tarpeeton säädös.

Synonymes anglais de « ill-conceived »

ill-conceived
English
ill

Traductions similaires pour « ill-conceived » en finnois

ill adjectif
Finnish
to conceive verbe

Exemples d'usage pour « ill-conceived » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThis initiative is sensible and necessary, but it has been ill-conceived.
Tämä aloite on järkevä ja välttämätön, mutta se on huonosti laadittu.
EnglishHow would it be if, in order to simplify things, we just abandoned this ill-conceived proposal?
Mitäpä jos asioiden yksinkertaistamiseksi kerta kaikkiaan hylkäisimme tämän huonosti suunnitellun ehdotuksen?
EnglishA debate awaits us on the subject of discards, a disgraceful debate on ill-conceived legislation.
Meitä odottaa keskustelu poisheitetyistä saaliista, häpeällinen keskustelu huonosti suunnitellusta lainsäädännöstä.
EnglishIt seems to have been an ill conceived tit-for-tat.
Tapaus vaikuttaa huonosti suunnitellulta kostotoimelta.
EnglishThe communication strategy is to have separate projects for East and West and as such is ill-conceived even in terms of structure.
Viestintästrategia on idän ja lännen välinen erillinen hanke ja sellaisena jo rakenteellisesti väärin suunnattu.
EnglishThere is no need, however, desperately to cling to so completely ill-conceived and discredited a project as KEDO.
Ei ole kuitenkaan mitään syytä pitää epätoivoisesti kiinni KEDO:n kaltaisesta kehnosti suunnitellusta ja huonomaineisesta hankkeesta.
EnglishEndorsing a programme as ill conceived as Plan Colombia will not resolve the conflicts, because it does not deal with their roots.
Kolumbia-suunnitelman kaltaisten kyhäelmien tukeminen ei ratkaise selkkauksia, koska se ei pureudu selkkausten alkusyihin.
EnglishWe do not want a quick, ill-conceived reaction to events that have taken place in my country and the announcement made by the British Government.
Emme halua, että maani tapahtumiin ja Ison-Britannian hallituksen ilmoitukseen reagoidaan nopeasti ja harkitsematta.
EnglishThe legislation was ill-conceived and did not take into consideration the difficulties experienced by small businessmen and by many professions.
Lainsäädäntö oli huonosti laadittu eikä siinä oteta huomioon pienyrittäjien ja monien ammattien edustajien kokemia ongelmia.
EnglishI am voting against this proposal in order to register a protest against this ill-conceived, undemocratic and economically disastrous plan for a single currency.
Äänestän tätä ehdotusta vastaan ilmaistakseni vastalauseeni tästä harkitsemattomasta, epädemokraattisesta ja taloudellisesti tuhoisasta yhtenäisvaluuttahankkeesta.
EnglishThis is why we did not lend our support to vague and ill-conceived orders that, more than anything, serve to make us forget that we have in fact made a huge mistake.
Tämän vuoksi emme ole kannattaneet epämääräisiä ja vaillinaisia määräyksiä, joiden tarkoituksena on ennen kaikkea saada meidät unohtamaan, miten väärässä olemme.
EnglishBoth were ill-conceived and an integrated abandonment to a set timescale with quantitative limitations but no more price reductions should be considered.
Kummatkin ehdotukset ovat vaikeatajuisia. Kyse on yhtenäisestä siirtymisestä määrättyyn aikatauluun ja määrällisiin rajoituksiin, mutta hinnanalennuksia ei pitäisi enää harkita.
EnglishThere are urban developments in critical areas, we build streets there, we alter the course of rivers and, sad to say, we allow ill-conceived building projects in overflow areas on river banks.
Kaupunkialueita ja katuja rakennetaan, jokien juoksua muutetaan, ja valitettavasti myös tulva-alueiden harkitsematon rakentaminen sallitaan.
EnglishThe landfill tax in my country is a prime example of how an ill-conceived idea that does not address the real problem can lead to taxpayers being out of pocket.
Oman maani kaatopaikkavero on loistava esimerkki siitä, miten huonosti kehitelty ajatus, joka ei ratkaise todellista ongelmaa, voi johtaa siihen, että veronmaksajat joutuvat tappiolle.
EnglishI am opposed to the arms industry but we must not put at risk the economic prosperity of Northern Ireland with ill-conceived and badly researched amendments in the European Parliament.
Olen aseteollisuutta vastaan, mutta meidän ei pidä vaarantaa Pohjois-Irlannin taloudellista kukoistusta huonosti laadituilla ja huonosti tutkituilla tarkistuksilla Euroopan parlamentissa.