« ill considered » traduction en finnois

EN

« ill considered » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « ill considered » employé en contexte.

Traductions similaires pour « ill considered » en finnois

ill adjectif
Finnish
to consider verbe

Exemples d'usage pour « ill considered » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe free trade agreements concluded in this context are ill-considered in my view.
Näissä puitteissa tehdyt kauppasopimukset ovat mielestäni huonosti harkittuja.
EnglishThrough the ill-considered action of President Kibaki, these have now become law.
Presidentti Kibakin harkitsemattomien toimien seurauksena ne ovat nyt osa maan lainsäädäntöä.
EnglishA rushed and ill-considered liberalisation would be highly dangerous.
Olisi erittäin vaarallista ryhtyä hätiköityyn ja huonosti harkittuun vapauttamistoimeen.
EnglishUntil this is guaranteed, over-hasty and ill-considered expansion must not be allowed to occur.
Ennen kuin nämä seikat on taattu, hätiköityä ja harkitsematonta laajentumista ei tule sallia.
EnglishWe do not need any more ill-considered hasty reactions like the green fuel fiasco either.
Emme saa toteuttaa enää myöskään biopolttoainesekoilun kaltaisia harkitsemattomia, hätäisiä toimia.
EnglishSince then his ill-considered actions have reduced his country's economy to total ruin.
Tämän jälkeen hänen huonosti suunnitellut toimensa ovat ajaneet maan talouden täydelliseen perikatoon.
EnglishThis is a far too general and ill-considered demand, which we cannot support.
Tämä on aivan liian yleinen vaatimus, jota ei ole läpikotaisin harkittu ja jota emme voi asettua tukemaan.
EnglishThey will suffer through ill-considered so-called reforms.
He kärsivät harkitsemattomista niin kutsutuista uudistuksista.
EnglishThis will put out of business all those whose ill-considered remarks have been confusing the issue.
Siksi kukaan niistä, jotka saavat aikaan hämmennystä harkitsemattomilla ilmaisuilla, ei enää menesty.
EnglishI do not agree with this ill-considered approach.
EnglishThese accusations are, moreover, ill-considered.
EnglishThis is the only way in which ill-considered accusations against these countries regarding widespread corruption can be interpreted.
Näistä maista esitetyt pahantahtoiset, lahjontaa koskevat syytökset voidaan tulkita ainoastaan tällä tavalla.
EnglishI therefore consider demands for 4 metre ramps at the entrance and exit of buses to be completely ill-considered.
Niinpä pidän täysin liioiteltuina vaatimuksia, joissa esitetään 4 metriä pitkiä ramppeja linja-autojen sisään- ja uloskäynteihin.
EnglishBoth irresponsible exploitation of resources and ill-considered transport flows can have serious ecological consequences.
Varojen vastuuttomalla hyödyntämisellä ja huonosti suunnitelluilla liikennevirroilla voi olla vakavia ekologisia vaikutuksia.
EnglishSome of our colleagues are seeking to sabotage this careful work by demanding arbitrary and ill-considered decibel reductions.
Jotkut kollegamme pyrkivät sabotoimaan tätä huolellista työtä vaatimalla mielivaltaisia ja harkitsemattomia desibelirajoituksia.
EnglishThis is rash and ill considered.
EnglishThe presidency's ill-considered comments on Chechnya and on the arrest and detention of Mikhail Khodorkovsky were out of line.
Puheenjohtajavaltion harkitsemattomat huomautukset Tšetšeniasta sekä Mihail Hodorkovskin pidätyksestä ja vangitsemisesta olivat sopimattomia.
EnglishThe EU's series of ill-considered directives stand in the way of a competitive and dynamic knowledge-based economy emerging in the Member States.
EU:n huonosti harkittujen direktiivien sarja estää kilpailukykyisen ja dynaamisen tietoon perustuvan talouden kehittymisen jäsenvaltioissa.
EnglishIll-considered cuts in the common agricultural policy will result in the collapse of food security, which is crucial to security in Europe as a whole.
Aiotut leikkaukset yhteiseen maatalouspolitiikkaan johtavat Euroopan koko turvallisuuden kannalta olennaisen elintarvikehuollon romahtamiseen.
EnglishOn the other hand, it is necessary to adopt a more forward-looking approach to the ill-considered decommissioning of existing energy installations.
Toisaalta on välttämätöntä omaksua entistä kauaskantoisempi lähestymistapa nykyisten energialaitosten huonosti suunniteltua käytöstäpoistoa varten.

Autres mots

English
  • ill considered