« ill-defined » traduction en finnois

EN

« ill-defined » en finnois

EN ill-defined
volume_up
{adjectif}

ill-defined (aussi: indefinite, undefined)
The Commissioner has confirmed what we said: that the notion of substantial equivalence was completely confusing and ill-defined.
Me sanoimme, että käytössä on käsite, joka on täysin epäselvä ja määrittelemätön, nimittäin tuotteiden olennaista samankaltaisuutta koskeva käsite.

Synonymes anglais de « ill-defined »

ill-defined
English

Traductions similaires pour « ill-defined » en finnois

ill adjectif
Finnish
to define verbe

Exemples d'usage pour « ill-defined » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAt present, we are just dressing up savings products in a very ill-defined way.
Tällä hetkellä me vain verhoamme säästötuotteet hyvin huonoilla määritelmillä.
EnglishIt is far too broad and ill-defined, and we would not like to see it set a precedent.
Se on aivan liian laaja ja epäasianmukaisesti määritetty, emmekä halua siitä ennakkotapausta.
EnglishThe ill-defined status of Kosovo is a latent source of uncertainty.
Kosovon määrittelemättömässä asemassa piilee yksi epävarmuustekijä.
EnglishI should also like to point out that the final chapter is ill-defined and therefore somewhat vague.
Lisäksi minun on sanottava, että viimeinen luku jää ilman tarkennuksia todella epämääräiseksi.
EnglishRelying on ill-defined data, the Commission is proposing a drastic reduction in the quantity of fish to be caught.
Komissio ehdottaa huonosti perusteltujen tietojen perusteella dramaattista vähennystä saalismääriin.
EnglishFirstly, some ill-defined aspects of the Directive have been clarified, as has its relation to other related directives.
Aluksi direktiivin epäselvyydet puhdistuivat, kuten myös direktiivin suhde muiden vastaavanlaisten kanssa.
EnglishWe get the impression, for example when it comes to reuniting families, that your concept of the family is somewhat ill defined.
Olemme saaneet sen käsityksen, että esimerkiksi perheiden yhdistämistä koskevassa kysymyksessä te haluatte ottaa huomioon vaikeasti hahmoteltavan henkilöryhmän.
EnglishImportant issues such as conditions of access to networks of new operators or conditions for the financing of universal service remain ill defined.
Niinkin tärkeät kysymykset kuin uusien palvelun tarjoajien verkkojen käyttöehdot tai yleispalvelujen rahoitusehdot on jätetty hämärän peittoon.
EnglishI oppose the attempts to recast family reunion as an instrument of immigration by extending the term 'family' to a large and ill-defined group.
Vastustan sitäkin, että perheiden yhdistämisestä yritetään tehdä pelkästään maahanmuuttokeino laajentamalla perheen käsite koskemaan valtavaa ihmisryhmää.
EnglishWe are also witnessing the consequences of ill-defined borders, some of which were drawn on colonial maps in the last century.
Siellä kärsitään nyt niistä epämääräisistä tai viivoittimella vedetyistä rajalinjoista syntyneistä seurauksista, jotka saivat alkunsa viime vuosisadalla jaettaessa siirtomaita.
EnglishAs long as these risks are ill-defined, it is right that the Commission should introduce legislation to mark these risks quite appropriately.
Niin kauan kuin näitä riskejä ei ole määritelty asianmukaisesti, on oikein, että komissio laatii lainsäädäntöä, jossa nämä riskit viitoitetaan tarkoituksenmukaisesti.
EnglishUnfortunately there does not appear to be any progress in this area, even though there have been some ill-defined promises about including this policy in the EU Reform Treaty.
Valitettavasti alalla ei näy minkäänlaista edistystä, vaikka joitain epämääräisiä lupauksia on annettu politiikan sisällyttämisestä EU:n uudistussopimukseen.
EnglishWith ill-defined portfolios and weakened powers, this Commission will lack the means to act and will certainly be more inclined to preserve national interests than the European interest.
Tämän komission salkut on muotoiltu huonosti, ja sen toimivaltaa on heikennetty. Siltä puuttuu välineet toimia ja se varmasti pyrkii ennemminkin säilyttämään kansalliset kuin unionin edut.
EnglishMoreover, the goal of achieving the strategy laid down in Lisbon in 2000 and the related structural reforms by 2010 has been included in what seems as yet to be a rather ill-defined fashion.
Lisäksi Lissabonissa vuonna 2000 laaditun strategian soveltaminen ja siihen liittyvät rakenneuudistukset vuoteen 2010 mennessä ovat tavoite, jota ei tähän mennessä ole noudatettu tarkasti.