« ill equipped » traduction en finnois


Résultats pour « ill ». « ill equipped » n'a pas encore été ajouté au dictionnaire.
EN

« ill equipped » en finnois

volume_up
ill {adj.}
FI

EN ill
volume_up
{adjectif}

ill (aussi: diseased, morbid, sick)
volume_up
sairas {adj.}
In my country, it seems that every other child is ill.
Omassa maassani vaikuttaa siltä, että jokainen lapsi on sairas.
It has nothing to do with whether someone is chronically ill or an acute case.
Sillä ei ole siis mitään tekemistä sen kanssa, onko potilas kroonisesti sairas vai onko tapaus akuutti.
Václav Havel is gravely ill and has been hospitalised.
Václav Havel on vakavasti sairas ja joutunut sairaalaan.

Synonymes anglais de « ill »

ill

Traductions similaires pour « ill equipped » en finnois

ill adjectif
Finnish
to equip verbe

Exemples d'usage pour « ill equipped » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAs my colleague Mr Deva pointed out, they are signally ill-equipped to do so.
Kuten jäsen Deva jo huomautti, niillä on erittäin huonot edellytykset tehdä niin.
EnglishWe cannot have our troops ill-equipped, like the beleaguered AMIS.
Emme voi antaa joukkojemme olla huonosti varustettuja niin kuin ahdistettu AMIS.
EnglishIt is not an unfair assessment to say that the current system is now shown to be flawed and ill-equipped for the new circumstances we find ourselves in.
Ei ole epäreilua todeta, että nykyinen järjestelmä on osoittautunut virheelliseksi ja huonosti soveltuvaksi uusiin olosuhteisiin, joissa olemme nyt.
EnglishHowever, the labour force coming from those countries that have been slow to develop is for the most part ill-equipped for the jobs that our economies need doing.
Hitaan kehityksen maista tuleva työvoima on kuitenkin suurimmaksi osaksi valmistautunut huonosti niihin töihin, joille taloutemme tarvitsevat tekijöitä.