« ill-fated » traduction en finnois

EN

« ill-fated » en finnois

EN ill-fated
volume_up
{adjectif}

ill-fated (aussi: deprived)

Synonymes anglais de « ill-fated »

ill-fated

Traductions similaires pour « ill-fated » en finnois

ill adjectif
Finnish
fate substantif

Exemples d'usage pour « ill-fated » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishYour attempts to resuscitate it are as distasteful as they are ill-fated.
Yrityksenne sen elvyttämiseksi ovat vastenmielisiä ja tuhoon tuomittuja.
EnglishThis is similar to all that has happened in these ill-fated ten years of war in Afghanistan.
Sama pätee kaikkeen, mitä näinä kymmenenä onnettomana sotavuonna on Afganistanissa tapahtunut.
English- (FR) The INTERREG Community Initiative is just one element of an ill-fated European regional policy.
. (FR) Interreg-yhteisöaloite on osa Euroopan turmiollista aluepolitiikkaa.
EnglishUnfortunately, this report has been ill-fated from the outset.
Mietintö on valitettavasti ollut huono-onninen heti alusta alkaen.
EnglishFinally, let us turn to the ill-fated draft Constitutional Treaty, which has been a dead duck for some time now.
Tarkastelkaamme lopuksi kovaonnista perustuslakisopimusluonnosta, joka on nyt ollut jo jonkin aikaa kuopattuna.
EnglishTwo weeks ago, yet another tragedy struck before the European coasts, involving ill-fated asylum seekers.
Kaksi viikkoa sitten Euroopan rannikolla tapahtui jälleen yksi murheellinen tapaus, joka koski huono-onnisia turvapaikanhakijoita.
EnglishWe must help to ensure that democracy fares better than it did at the ill-fated presidential elections in January.
Meidän on autettava sitä, niin että demokratia kehittyy paremmin kuin valitettavasti tapahtui ennen tammikuun presidentinvaaleja.
EnglishSecondly: we must give these ill-fated countries greater access to European markets than we have done in the past.
Toiseksi: meidän on mahdollistettava aiempaa voimakkaammin näille kohtalon ravistelemille maille pääsy eurooppalaisille markkinoille.
EnglishThe Lisbon Treaty does differ from its forerunner, the ill-fated Constitutional Treaty, in that it no longer consists of a single consolidated text.
Lissabonin sopimus eroaa edeltäjästään, huono-onnisesta perustuslakisopimuksesta, siinä, että se ei ole yksi ainoa yhdistetty teksti.
EnglishA year ago I became convinced myself that the prospect of European Union membership is making this ill-fated country calmer and better.
Vakuutuin vuosi sitten itse siitä, että tulevaisuudennäkymä Euroopan unionin jäsenenä tekee tästä kohtalon kaltoin kohtelemasta maasta todellakin rauhallisemman ja paremman.
EnglishThe question concerned, which after all is somewhat ill-fated, requires clarity and order, not least so that citizens are able to follow the debate.
Tässä asiassa, joka kaikesta huolimatta on hiukan kohtalonkysymys, tarvitaan selvyyttä ja johdonmukaisuutta, ei vähiten kansalaisten keskustelun seuraamismahdollisuuksien vuoksi.
EnglishThis is a major review that looks at the ill-fated CO2 tax, all the exemptions, all the excise duties on mineral oils, and the energy and environmental policies.
Tämä on mittava tarkistus, joka kohdistuu epäonnistuneeseen CO2 -veroon, kaikkiin vapautuksiin, kaikkiin kivennäisöljyjen valmisteveroihin ja energia- ja ympäristöpolitiikkoihin.
EnglishIt would be an ill-fated measure which ran the risk of opening the floodgates to a legal review of practically all EU decisions (bearing in mind the extent of the Charter).
Tämä olisi epäonnistunut toimi, mikä saattaisi johtaa siihen, että lähes kaikkia EU:n päätöksiä tarkasteltaisiin oikeudellisesti uudelleen (kun otetaan huomioon perusoikeuskirjan laajuus).